Căutare

Consiliul Pastoral Diecezan al Diecezei de Chișinău, 24 iunie 2019 Consiliul Pastoral Diecezan al Diecezei de Chișinău, 24 iunie 2019 

Laboratoarele pastorale: o nouă alegere formativă pentru parohiile Diecezei de Chișinău

La încheierea anului pastoral, episcopul de Chișinău, Mons. Anton Coșa, a condus lucrările Consiliului Pastoral Diecezan, la care au participat aproape toți preoții, persoanele consacrate și laicii reprezentativi. Întâlnirea a fost precedată de sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost aniversați cei 30 de ani de la hirotonirea preoțească a episcopului de Chișinău.

Familia, tinerii și vocațiile

„Consiliul Pastoral, a spus Mons. Anton Coșa, reprezintă unul dintre momentele cele mai importante ale reflecției pastorale, pentru că este o ocazie de a asculta dificultățile parohilor, așteptările lor, dar și de a înțelege care pot fi viitoarele alegeri”.

Dieceza de Chișinău are un plan pastoral cu tema „Biserica drept comuniune”, însă trei sunt obiectivele mai importante: familia, tinerii și vocațiile. Preoții, prin intervențiile lor, au evidențiat criza acestor ambiente pastorale ca urmare a diverselor fenomene ca emigrația, indiferentismul religios, materialismul și prăbușirea instituției familiare.

„În pofida dificultăților reale cu care parohii sunt chemați să se confrunte în fiecare zi, a spus episcopul de Chișinău, există voința clară de a fi tot mai prezenți, cu programe pastorale care să se îngrijească tot mai mult de formarea laicilor și, în același timp, care să știe a accepte cererile celor de departe, care sunt totuși parte ce trebuie luată în seamă în viața unei parohii”.

Necesitatea formării laicilor

Adunarea diecezană, ghidată în reflecțiile sale de instrumentum laboris redactat de vicarul general, Mons. Cesare Lodeserto, a indicat necesitatea realizării „laboratoarelor pastorale” la nivel diecezan, decanal, interparohial și parohial, cu scopul de a dispune „de o formare atentă la laicilor și de o implicare conștientă a lor în responsabilitățile pastorale”.

„În cadrul adunării pastorale, parohii au evidențiat cu curaj dificultățile parohiilor, a continuat Mons. Anton Coșa, însă, în același timp, au împărtășit necesitatea alegerilor concrete și a însoțirii laicilor, iar formula laboratoarelor pastorale a trezit un viu interes și, cu siguranță, va aduce soluții pastorale”.

Luna misionară și noi misionari

Consiliul a fost și o ocazie de a prezenta inițiative pentru apropiata lună misionară extraordinară, pentru programul pastorației tinerilor și pentru crearea noului site al diecezei, care în viitorul apropiat va fi activat și va deveni un instrument al comunicației pastorale.

La final, episcopul i-a prezentat adunării pe cei doi noi preoți care, de puține zile, au intrat să facă parte din comunitatea prezbiterală diecezană.

26 iunie 2019, 09:26