Căutare

Vatican News
2018.10.27 cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, presidente CEI 2018.10.27 cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, presidente CEI 

Efort formativ destinat reînnoirii vieţii comunităţilor ecleziale: adunarea generală CEI

Între 12 şi 15 noiembrie, s-a desfăşurat în Vatican, în Aula Nouă a Sinodului, cea de-a 72-a adunare generală a Conferinţei Episcopale din Italia. Convocată sub călăuza cardinalului Gualtiero Bassetti, reuniunea a supus dezbaterii aprobarea generală a traducerii celei de-a treia ediţii italiene a Misalului Roman (Liturghierului Roman). Tema s-a încadrat în parcursul reformei liturgice, în viziunea episcopatului italian publicarea unei noi ediţii a Liturghierului constituind o ocazie pentru o relansare a efortului formativ destinat reînnoirii vieţii comunităţilor ecleziale.
Adunarea generala CEI

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

16 noiembrie 2018 – Vatican News. Adunarea generală a aprobat traducerea italiană a celei de-a treia ediţii a Liturghierului Roman, la finalul unui parcurs care a durat peste 16 ani. În acest timp, episcopi şi experţi au lucrat la îmbunătăţirea textului sub profil teologic, pastoral şi stilistic, dar şi la punerea la punct a Introducerii Misalului, care va ajuta nu doar la o avantajoasă recenzie, dar şi la sprijinirea pastoralei liturgice în ansamblul său.

De fapt, în intenţia episcopilor, publicarea noii ediţii a Liturghierului Roman constituie o ocazie pentru a contribui la reînnoirea comunităţilor ecleziale în contextul reformei liturgice, cu dorinţa unei mai intense angajări în domeniul formativ.     

Formarea se adresează atât clerului cât şi credincioşilor şi urmăreşte să se intensifice şi mai mult în itinerariile iniţierii creştine, în Seminariile teologice şi în parcursurile formative permanente ale preoţilor, urmărindu-se asumarea unui criteriu de "simplitate nobilă", pentru a redescoperi cât de mult este celebrarea un dar care afirmă primatul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. În această viziune, se evidenţiază nepotrivirea oricărui tip de protagonism individual sau de creativitate care se învecinează cu improvizaţia dar şi dezechilibrul reprezentat de ritualismul rece, marcat de un estetism care se are pe sine ca scop.

Sfânta Liturghie – au evidenţiat episcopii – implică întreaga adunare în actul de rugăciune către Domnul, necesitând o artă a celebrării în măsură să scoată la iveală valoarea sacramentală a Cuvântului lui Dumnezeu, să alimenteze sensul de comunitate, promovând şi realitatea ministerelor. Întreaga viaţă, cu limbajele sale, este implicată în întâlnirea cu Misterul: în mod deosebit, se sugerează atenţia faţă de calitatea cântului liturgic şi a muzicii destinată celebrărilor liturgice.

Pentru a da conţinut acestor teme, s-a oferit oportunitatea de a pregăti un ghid care să relanseze angajarea în vederea pastoraţiei liturgice. Textul noii ediţii va fi supus analizei Sfântului Scaun, în vederea prevederilor care intră în competenţa sa, urmând să intre în vigoare şi noua versiune a rugăciunii "Tatăl nostru" în care "şi nu ne duce pe noi în ispită" devine "şi nu ne lăsa pe noi în ispită) şi, de asemenea, începutul rugăciunii "Gloria", în care "pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă" este înlocuit cu "pace pe pământ oamenilor iubitori de Dumnezeu".

Chestiunea protejării copiilor şi adolescenţilor de abuzurile sexuale este de mare relevanţă pentru familie şi întreaga societate civilă. De aceea, nu poate decât să fie în centrul atenţiei Bisericii, care s-a implicat întotdeauna în educaţia celor mai tineri.  

Episcopii au aprobat două propuneri concrete. În primul rând, a fost exprimat acordul privind crearea în cadrul Conferinţei Episcopale din Italia, a unui "Serviciu naţional pentru tutelarea minorilor şi a persoanelor vulnerabile", având un statut propriu, un regulament şi un secretariat stabil, în care laici şi laice, preoţi şi persoane consacrate experte vor fi la dispoziţia episcopilor diecezani. Serviciul va sprijini efortul de iniţiere a parcursurilor şi realităţilor diecezane  - sau inter-diecezane şi regionale – de formare şi prevenire. De asemenea, va putea oferi consultanţă diecezelor, oferind suport în procedurile procesuale canonice şi civile, potrivit spiritului normelor şi orientărilor conţinute în noul Ghid.

A doua propunere aprobată se referă la Conferinţele episcopale regionale şi urmăreşte individualizarea unuia sau a mai multo referenţi în vederea începerii unui parcurs de formare specifică, la nivel regional şi interregional, cu ajutorul Centrului pentru tutelarea minorilor din cadrul Universităţii Gregoriana.

În cadrul celei de-a 72-a adunări generale a Conferinţei Episcopale din Italia s-a discutat şi despre situaţia preoţilor "fidei donum", caracterizată de trimiterea unor preoţi italieni în diecezele lumii, în care lipseşte clerul. De asemenea, adunarea generală a aprobat constituţia a doi Sfinţi Patroni. Prima este legată de sfântul Leopold Mandiç, ca patron al bolnavilor de cancer, şi a doua o priveşte pe sfânta Roza din Viterbo, ca patroană a Tineretului Franciscan din Italia. 

16 noiembrie 2018, 13:15