Jezus w Eucharystii był w centrum życia św. Jana Pawła II Jezus w Eucharystii był w centrum życia św. Jana Pawła II 

Ks. Bartczak przy grobie Jana Pawła II: Papież żył Eucharystią i świadczył o niej życiem

Sprawując Eucharystię dziś przy grobie tego, który żył Eucharystią, karmił się nią i świadczył o niej swoim życiem, również z łatwością dostrzegamy, że słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wydały w jego życiu i po jego śmierci najpiękniejszy owoc - świętość - powiedział ks. Tomasz Bartczak z Rzymu, podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

W czwartek przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzone jest święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. „Kościół, dając nam to święto, stawia przed nami dwie tajemnice - tajemnicę ofiary Jezusa sakramentu Eucharystii oraz tajemnicę sakramentu kapłaństwa. Należy również dodać, iż mówiąc o kapłaństwie powinniśmy zwrócić także uwagę na kapłaństwo powszechne, w którym uczestniczymy poprzez chrzest święty” - podkreślił ks. Tomasz Bartczak w homilii.

Kaznodzieja zaznaczył, że „dzisiejsze święto należy traktować jako szansę i okazję do odnowienia w sobie świadomości otrzymanego daru uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Chrystusa i na nowo spojrzeć na pokarm dany nam na drogę do wieczności”. Ks. Bartczak dodał: „instytucja kapłańska w historii Starego Testamentu otrzymuje nowy wyraz w wydarzeniu zbawczym dokonanym w Jezusie Chrystusie Kapłanie”. Ofiara Chrystusa jest „oparta na prawdziwej miłości Boga do człowieka i odnosi się do każdego z nas, którzy tę Jego posługę jednania przyjmujemy poprzez wiarę”.

Jak podkreślił ks. Bartczak, „istotą kapłaństwa Chrystusowego jest to, że to On samego siebie złożył w ofierze w celu pojednania nas wszystkich z Bogiem, a przez Ducha Świętego dał nam możliwość życia w komunii. To Jego ofiara kapłańska zmienia naszą relację do Boga na pełną i doskonałą”.

Kapłaństwo jest darem. „Właśnie to dzięki temu wyjątkowemu darowi bezgranicznej miłości Jezusa staje się możliwa jedność i komunia między nami a Nim. Ta miłość Chrystusa i uczestnictwo w niej daje nam możliwość, a nawet obowiązek do głoszenia i świadczenia o Jezusie własnym życiem w świecie” - mówił ks. Bartczak. 

Ks. Tomasz Bartczak przywołał słowa Papieża Benedykta XVI, którymi nauczał podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w 2007 roku: „Eucharystia to pokarm zastrzeżony dla tych, którzy w chrzcie świętym wyzwoleni zostali z niewoli i stali się dziećmi Bożymi: to pokarm, który wspiera ich w długim marszu exodusu przez pustynię ludzkiej egzystencji. Tak jak manna dla narodu Izraela, tak dla każdego pokolenia chrześcijan Eucharystia jest niezbędnym pożywieniem, które wspiera ją, kiedy przemierza pustynię tego świata, wyjałowioną przez systemy ideologiczne i gospodarcze, które nie promują życia, lecz raczej je zadręczają; świata, w którym dominuje logika władzy i posiadania, a nie logika służby i miłości; świata, w którym nierzadko triumfuje kultura przemocy i śmierci. Jednakże Jezus wychodzi nam naprzeciw i napawa nas poczuciem bezpieczeństwa: On sam jest ‘chlebem życia’”.

Na zakończenie kaznodzieja przypomniał, że mówiąc o Eucharystii, mówimy o uczcie, ofierze, prawdziwym ciele i krwi Chrystusa. Zachęcił, aby postawić sobie pytania o Eucharystię w naszym życiu oraz o to, jak realizujemy misję głoszenia Bożego Słowa w świecie. „Czy jestem wierny słowom Jezusa, który mówi w Ewangelii dziś do mnie: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje? Czy rzeczywiście w pełni uczestniczę w kapłaństwie powszechnym lub sakramentalnym, którym zostałem obdarzony?” - pytał ks. Tomasz Bartczak.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. Mszę św. sprawowało około 60 kapłanów.


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

23 maja 2024, 09:56