Szukaj

Siedziba Instytutu Dzieł Religijnych Siedziba Instytutu Dzieł Religijnych  (© Vatican Media)

Dobra kondycja Instytutu Dzieł Religijnych

Zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Instytutu Dzieł Religijnych, popularnie zwanego bankiem watykańskim. Wskazano w nim, że placówka kontynuuje przestrzeganie najwyższych międzynarodowych standardów etycznych i regulacyjnych. Rating Moneyval plasuje IOR wśród najlepiej ocenianych instytucji na świecie. W okresie niepewności w sektorze bankowym wyróżnia się on wysoką siłą kapitałową i solidną płynnością.

Vatican News

Roczne sprawozdanie przypomina, że zgodnie z ostatnimi rozporządzeniami wydanymi przez Papieża Franciszka, IOR pełni rolę zarządcy aktywów i kustosza patrymonium Stolicy Apostolskiej oraz instytucji związanych ze Stolicą Apostolską. W minionym roku zysk netto wyniósł 29,6 mln euro (w poprzednim roku było to 18,1 mln euro), a rating Moneyval plasuje IOR „wśród najlepiej ocenianych instytucji na świecie”.

Komunikat informuje, że jedenasty rok z rzędu sprawozdanie finansowe zostało przygotowane według najwyższych standardów światowych i bez zastrzeżeń zostało przyjęte przez firmy audytorskie, a następnie zatwierdzone przez radą nadzorczą IOR. Po przekazaniu sprawozdania Radzie Kardynałów, ta podjęła decyzję o podziale zysków, utrzymując ostrożną politykę w zakresie dystrybucji, tak jak w roku 2022. 3 mln euro zostanie przekazane na dzieła religijne Papieża Franciszka; 2 mln euro na działalność charytatywną Komisji Kardynalskiej; 200 tys. euro na działalność charytatywną prowadzoną przez sam IOR.

Dyrektor generalny watykańskiego banku poinformował, że w trwającym okresie niepewności w sektorze bankowym IOR wyróżnia się wysoką solidnością kapitałową i solidną płynnością. Gian Franco Mammì dodał, że zakres usług bankowych i inwestycyjnych został rozszerzony, aby lepiej zaspokoić potrzeby coraz bardziej świadomej i wymagającej klienteli. Było to również możliwe dzięki wykorzystaniu coraz bardziej innowacyjnych platform i oprogramowania przez bank, który nadal inwestuje w cyfryzację. Przypomniał zarazem, że Instytut Dzieł Religijnych jest jedyną instytucją finansową w służbie Kościoła na świecie, która opiera swoją działalność na zasadzie zgodności z etyką katolicką, a nie na zasadzie najwyższego możliwego zysku, przy jednoczesnym poszanowaniu międzynarodowych standardów bankowych i najlepszych praktyk finansowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

06 czerwca 2023, 13:49