Szukaj

Ewa Kusz Ewa Kusz 

Polka w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich

Papież Franciszek mianował Ewę Kusz członkiem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Jest ona psychologiem z wieloletnim doświadczeniem i zastępcą dyrektora Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Wcześniej w skład komisji przez dwie kadencje wchodziła inna Polka - Hanna Suchocka, była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Vatican News

Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich jest instytucją należącą do Kurii Rzymskiej, którą Franciszek powołał do życia w 2014 roku. Zrodziła się jako owoc zaangażowania Kościoła katolickiego w zwalczanie nadużyć wobec nieletnich i pragnienia rozliczenia z przeszłością. Ojciec Święty podkreśla, że celem komisji jest „przedstawienie propozycji i inicjatyw, które mają udoskonalić normy i procedury na rzecz ochrony wszystkich dzieci i bezbronnych osób dorosłych”. W liście skierowanym do episkopatów całego świata Franciszek wskazuje, że „musimy nadal robić wszystko, co możliwe, aby wykorzenić z Kościoła plagę wykorzystywania seksualnego nieletnich oraz otworzyć drogę pojednania i uleczenia na rzecz tych, którzy zostali wykorzystani”.
 

30 września 2022, 13:33