Szukaj

X Światowe Spotkanie Rodzin X Światowe Spotkanie Rodzin 

Artur Wiśniewski: jak chronić nasze rodziny w tym trudnym świecie?

W rozpoczynającym się dzisiaj Światowym Spotkaniu Rodzin biorą też udział Polacy. W skład oficjalnej delegacji wchodzi między innymi pięć małżeństw z dziećmi, trzech biskupów oraz dyrektorzy Krajowego Duszpasterstwa Rodzin. Są też inne polskie rodziny z kraju i zagranicy, które przyjechały do Rzymu ze swymi duszpasterzami.

Krzysztof Bronk - Watykan

         Jednym z małżeństw, które reprezentuje polskie rodziny są Aldona i Artur Wiśniewscy z diecezji płockiej, założyciele Fundacji Tak dla Rodziny. Uczestniczyli już w poprzednich spotkaniach, między innymi w Filadelfii i Dublinie. Dziś podkreślają, że Światowe Spotkania Rodzin zawsze stanowiły swoisty dialog z rodzinami. Kościół starał się dawać konkretne odpowiedzi na ich aktualne problemy, bo rodzina poddana jest różnym próbom. Są to zarówno normlane, wewnętrzne kryzysy, jak i zagrożenia płynące z zewnątrz. To światowe spotkanie będzie się starało na nie odpowiedzieć – mówi Artur Wiśniewski.

Czekamy na jasne słowo Ojca Świętego

„Widać to po tematyce paneli, które będą podczas kongresu duszpastersko-teologicznego. To są tematy związane z udziałem świeckich w życiu Kościoła, z wychowaniem dzieci, problemy, które przynosi świat cyfrowy. Niesie on ze sobą dużo dobra, ale też dużo zła. Jak sobie ma rodzina chrześcijańska radzić w tej rzeczywistości wirtualnej? Cały czas przejawia się w panelach wątek towarzyszenia. Zauważam, że po raz pierwszy Kościół skraca dystans między duchownymi a wiernymi. Synodalność, a zatem współdziałanie między świeckimi i duchownymi w budowaniu Kościoła. Te słowa dla mnie są kluczem: towarzyszenie i synodalność. To znaczy branie odpowiedzialności za Kościół – powiedział Radiu Watykańskiemu Artur Wiśniewski. No i spodziewam się jasnego przekazu ze strony Ojca Świętego. Bo tradycją Światowych Spotkań Rodzin jest to, że na koniec Papież zabiera głos, w sposób syntetyczny przekazuje pewne myśli, wskazówki, które możemy realizować w życiu codziennym, my jako rodziny katolickie, chrześcijańskie. Konkretne, praktyczne sposoby na to, jak chronić moją rodzinę, jak chronić polskie rodziny, w tym świecie trudnym.“

         Dla uczestników Światowego Spotkania Rodzin oraz dla włoskiej Polonii Fundacja Tak dla Rodziny przygotowała „Koncert Wdzięczności z Myślą św. Jana Pawła II”. Odbędzie się on w piątek 24 czerwca w kościele Santa Maria in Portico in Campitelli o godz. 19:30. „Będziemy dziękować za dar małżeństwa i rodziny, ale też za św. Jana Pawła II. To ten Papież zwrócił oczy całego świata na wartość rodziny, która jest przyszłością nie tylko dla Kościoła” – piszą organizatorzy.

22 czerwca 2022, 14:56