Szukaj

Bracia Mniejsi na audiencji u Franciszka Bracia Mniejsi na audiencji u Franciszka  (ANSA)

Zmiana prawa kanonicznego: bracia zakonni mogą być przełożonymi

Papież Franciszek umożliwił członkom zgromadzeń zakonnych niebędących duchownymi obejmowanie stanowisk wyższego przełożonego.

Vatican News

Dokument wydany na polecenie Ojca Świętego (Rescriptum ex audientia), ustanawia możliwość dyspensy od dotychczasowych zapisów prawa kanonicznego. Od tego momentu w pojedynczych przypadkach nominacje na stanowisko wyższego przełożonego zgromadzenia będzie mógł otrzymać członek nieposiadający święceń, czyli brat zakonny. Nominacja za każdym będzie musiała zostać zatwierdzona przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zakonnik nie będący duchownym będzie mógł zostać również nominowany przełożonym lokalnym wspólnoty przez przełożonego wyższego, za zgodą jego rady.  

18 maja 2022, 13:52