Szukaj

Hana Pohořalá wśród uczestniczek inauguracji procesu synodalnego Hana Pohořalá wśród uczestniczek inauguracji procesu synodalnego 

Pohořalá o synodzie: nie dajmy się podzielić przez politykę

Katolików za bardzo dzielą dziś preferencje polityczne. W konsekwencji za mało skupiamy się na samych Chrystusie i głoszeniu Go światu – uważa Hana Pohořalá. Była ona jedną z siedmiu świeckich reprezentantów Europy na rozpoczęcie procesu synodalnego. Podkreśla ona, że silne podziały polityczne pośród wierzących utrudniają rozpoczęty właśnie proces ogólnokościelnych konsultacji.

Krzyszof Bronk - Watykan

         Jej zdaniem największym wyzwaniem na obecnym etapie synodu jest wyrobienie w sobie umiejętności prawdziwego wsłuchiwania się w opinie innych, aby w pełni je zrozumieć, bez osądzania i natychmiastowego wchodzenia w polemikę. Najpierw trzeba ich wysłuchać do końca i na poważnie potraktować, to co mówią – podkreśla Hana Pohořalá.

Trzeba szanować opinię każdego

„Osobiście uważam, że ważne jest, aby więcej słuchać. A z tym wiąże się szacunek. Uważam, że należy bardziej szanować opinię każdego, poważnie traktując fakt, że problem, o którym mówi mi druga osoba, jest jej prawdziwym problemem. Czasami wydaje mi się - mówiąc jeszcze dokładniej - że my, chrześcijanie w Kościele, jesteśmy podzieleni, moim zdaniem niepotrzebnie, przez poglądy polityczne. W pewnym sensie za bardzo wczuwamy się w opinie polityczne, które następnie odnosimy do naszej wiary. Nie wydaje mi się to słuszne – mówi Radiu Watykańskiemu Hana Pohořalá. - Myślę, że powinniśmy budować na tym, że jesteśmy chrześcijanami i ciągle patrzeć na Chrystusa, na to, jak On postępował. Powinniśmy też starać się wejść w Jego sposób myślenia, w Jego mentalność, a w Nim nie ma miejsca na takie polityczne podziały. Myślę, że trzeba to jasno nazwać po imieniu i powiedzieć: Nie dajmy się podzielić przez politykę, która wypiera podstawową misję Kościoła - głoszenie Chrystusa tym, którzy Go nie znają. Myślę, że u nas w Czechach, które są uważane za kraj bardzo ateistyczny, nie ma wielu ateistów z przekonania, ale są to ateiści z niewiedzy. Jest wielu ludzi, którzy nie mieli okazji poznać Chrystusa w sposób systematyczny.“

15 października 2021, 14:14