Vatican News
Gubernatorat Państwa Watykańskiego Gubernatorat Państwa Watykańskiego 

Moneyval pozytywnie ocenia Watykan

Moneyval pozytywnie ocenia skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prowadzonej przez Stolicę Apostolską i Państwo Watykańskie. W pięciu sektorach działania Watykanu zostały uznane za znaczące, a w sześciu za umiarkowane. W ani jednym przypadku nie stwierdzono niskiego poziomu skuteczności.

Krzysztof Bronk – Watykan

         Raport „wzajemnej oceny” Moneyval to ponad 200-stronicowy dokument, który okresowo poświadcza zgodność z głównymi międzynarodowymi standardami w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jest to pierwszy taki raport, odkąd Watykan dołączył do Moneyval. Jak zaznacza Carmelo Barbagallo, prezes watykańskiego Urzędu Nadzoru i Informacji Finansowej ASIF, był to ważny test i wypadł on bardzo dobrze.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim Barbagallo przypomina, że ogólnie rzecz biorąc, z jednym wyjątkiem, Moneyval nie wydał jeszcze orzeczeń o wysokiej skuteczności, a orzeczenia o znacznej skuteczności są rzadkie. Tymczasem orzeczenia o znacznej skuteczności zostały uzyskane przez jurysdykcję watykańską w bardzo istotnych aspektach, a mianowicie w zakresie współpracy międzynarodowej, nadzoru, systemu finansowego, osób prawnych i walki z finansowaniem terroryzmu.

Wśród aspektów, nad którymi należy jeszcze popracować, komitet ekspertów z Rady Europy wskazują na wymiar sprawiedliwości, w szczególności na szybkość procesów i odstraszający efekt wyroków w Watykanie. Ocena wyrażona w tych aspektach jest na poziomie umiarkowanej skuteczności, co oznacza, że konieczne są pewne działania naprawcze – dodaje Carmelo Barbagallo.

Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje opublikowany dziś raport. Jak podaje watykańskie Biuro Prasowe, „uznając skuteczność środków przyjętych przez wszystkie organy zaangażowane w walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu władze Stolicy Apostolskiej zapewniają o zaangażowaniu w kontynuowanie drogi pełnej zgodności z najlepszymi parametrami międzynarodowymi i w tym celu dokonają starannej oceny zaleceń zawartych w Raporcie”.

09 czerwca 2021, 14:24