Szukaj

Kard. Tagle: podczas pandemii nie zabrało działalności misyjnej Kard. Tagle: podczas pandemii nie zabrało działalności misyjnej  

Kard. Tagle: podczas pandemii nie zabrało działalności misyjnej

„Jeśli jako rodzina ludzka wiele wycierpieliśmy, to pandemia nie przeszkodziła nam w zaangażowaniu się w działalność misyjną” – powiedział kard. Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów podczas otwarcia dorocznego zgromadzenia Papieskich Dzieł Misyjnych, które odbywało się w formie cyfrowej w dniach od 1 do 3 czerwca 2021 r. „Działanie misyjne wypływa z głębokiej duchowości, o czym przypomniał nam Papież Franciszek: nie wolno nam zapominać o prymacie łaski Pana” - powtórzył, zauważając, że pandemia dostarczyła „wielkiej lekcji pokory”, ponieważ wielu planów i programów duszpasterskich nie udało się zrealizować i nastąpiła „reedukacja, aby polegać na Opatrzności i łasce Pana”. „Nauczyliśmy się, że modlitwa jest niezbędna dla animacji i działalności misyjnej, jak to widzimy u Pauliny Jaricot: animacja misyjna nie jest oddzielona od bycia uczniami, przyjaciółmi Jezusa, który posyła nas, abyśmy przynosili owoce” – podkreślił kardynał.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów przypomniał, że Papieskie Dzieła Misyjne nie są jedynie „instytucją zbierającą fundusze”, ale mają za zadanie „ożywiać ducha misyjnego, który należy do istoty chrztu, a więc właściwy każdemu ochrzczonemu”. Zwracając uwagę, że często zaangażowanie misyjne sprowadza się do grupy osób lub jest o nim mowa tylko podczas Światowego Dnia Misyjnego, przy zbiórce darów, kardynał zauważył, że wraz z pandemią „powróciliśmy do serca misji, budząc na nowo zaangażowanie misyjne w rodzinach, domach, szkołach, parafiach oraz miejscach pracy”. Odzyskiwanie tego misyjnego powołania każdego ochrzczonego „przekłada się na akty misyjnej miłości i solidarności wobec ubogich i cierpiących: zbiórka jest zasilana tą misyjną miłością” - wyjaśnił kardynał Tagle.

W dziele dzielenia się Dobrą Nowiną, skupił się natomiast na komunikacji, która ma miejsce w świecie cyfrowym, zachęcając do korzystania z sieci i mediów społecznościowych, aby przekazywać historie i doświadczenia młodych ludzi, świeckich misjonarzy, którzy „są przykładami wielkiej inspiracji dla społeczeństwa”. W czasie pandemii nastąpił ogólny wzrost próśb o udostępnienie materiałów i treści biblijnych oraz duchowych w świecie cyfrowym i dlatego Papieskie Dzieła Misyjne mogą wykorzystać te narzędzia w dziele ewangelizacji. Zaznaczył też, że komunikacja misyjna zaczyna się od wymiaru „missio Dei”, „od Boga komunikującego się ze swoim ludem, w relacji miłości”. „Bóg skomunikował się z nami, posyłając nam Syna, Słowo, Słowo, które stało się ciałem”, w ten sposób „przemówił językiem ludzkości” - zauważył, zachęcając nas do odzyskania tego wymiaru. „W głoszeniu Ewangelii powinniśmy zadać sobie pytanie, czy żyjemy Dobrą Nowiną Ewangelii, wprowadzając ją w życie, a nie tylko głosząc, ponieważ młodzi ludzie, eksperci od rzeczywistości wirtualnej, łatwo rozpoznają, czy osoba, która komunikuje, jest autentyczna, czy żyje tym przesłaniem, które przekazuje” - powiedział kard. Tagle, zachęcając wszystkich do dalszego „komunikowania i zarażania ludzi pięknem Dobrej Nowiny”.
 

03 czerwca 2021, 14:42