Szukaj

Vatican News
Ks. Urbańczyk: wspieranie rodzin pomaga walczyć z terroryzmem Ks. Urbańczyk: wspieranie rodzin pomaga walczyć z terroryzmem 

Ks. Urbańczyk: wspieranie rodzin pomaga walczyć z terroryzmem

Aby walczyć z globalnym terroryzmem potrzeba trzech elementów: promocji kultury dialogu, wychowania młodzieży w szacunku do sprawiedliwości i pokoju oraz wsparcia dla rodzin – uważa ks. Janusz Urbańczyk, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE w Wiedniu.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Podczas debaty tego gremium poświęconej walce z międzynarodowym ekstremizmem watykański dyplomata podkreślił konieczność zajęcia się przede wszystkim przyczynami tego zjawiska. „Radykalizm znajduje podatny grunt w «kulturze wyrzucania», jak nazywa ją Papież Franciszek. Pielęgnuje ona wypaczoną wizję osoby, której po wykorzystaniu można się pozbyć” – powiedział ks. Janusz Urbańczyk.

Jego zdaniem pandemia Covid-19 spotęgowała wpływ ekstremizmów na poszczególne społeczności. „Poczucie zagrożenia, bezbronności i izolacji ułatwia rekrutację do grup terrorystycznych i pomaga szerzyć ideologię nienawiści” – zauważył papieski dyplomata.

Ks. Urbańczyk przypomniał, że bardzo często grupy radykałów wykorzystują narracje religijną do realizacji swoich celów. Podkreślił, że terroryzm nie wynika z jakiejkolwiek religii, ale z jej błędnej interpretacji. „Stąd walki z terroryzmem nie można ograniczać jedynie do działań zapewniających bezpieczeństwo. Konieczne jest promowanie kultury spotkania, którą cechuje dialog i szacunek” – podkreślił stały obserwator przy OBWE.

Dodał, że aby skutecznie walczyć z terroryzmem konieczne jest przede wszystkim zapobieganie radykalizacji młodzieży poprzez zapewnienie jej możliwości kształcenia i pracy. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest wspieranie ubogich rodzin, tworzenie dla nich godnych warunków do życia i rozwoju.

Ks. Urbańczyk podkreślił, że szczególnie czujne powinny być wspólnoty zakonne, które mają najlepsze narzędzia do rozpoznawania oznak postępującej radykalizacji wśród członków lokalnych społeczności. Zauważył, że to właśnie poprzez zakony Kościół może skutecznie włączać się w zapobieganie aktom przemocy.

26 kwietnia 2021, 15:40