Szukaj

Vatican News
Papież wraca do Globalnego Paktu Edukacyjnego Papież wraca do Globalnego Paktu Edukacyjnego 

Papież wraca do Globalnego Paktu Edukacyjnego

Papież Franciszek wraca do inicjatywy Globalnego Paktu Edukacyjnego. Miał być on zainicjowany w maju, ale uniemożliwiła to pandemia. Stąd też jutro na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbędzie się międzynarodowe spotkanie, podczas którego Ojciec Święty zaprezentuje on-line to edukacyjne przedsięwzięcie.

Beata Zajączkowska – Watykan

Spotkanie będzie transmitowane na żywo przez watykańskie media. Wezmą w nim wirtualnie udział przedstawiciele świata akademickiego, nauczyciele, a także młodzież z wielu krajów świata. „Franciszek zaproponuje wszystkim ludziom dobrej woli przystąpienie do tego paktu, by zainicjować zmianę na skalę planetarną po to, by edukacja stała się siłą kreującą braterstwo, pokój i sprawiedliwość” – mówi Radiu Watykańskiemu abp Vincenzo Zani, sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej, która odpowiada za realizację tej inicjatywy.

„Obecny kryzys koronawirusa ma negatywne skutki we wszystkich dziedzinach, a szczególnie w edukacji. Tutaj problemy, które istniały już wcześniej i dotyczyły wykluczenia z możliwości nauki milionów chłopców i dziewcząt, nabierają teraz szerszego wymiaru – mówi papieskiej rozgłośni abp Zani. – Stało się jasne, że tego dramatu nie da się rozwiązać za pomocą kilku lekcji zdalnych: edukacja jest kwestią o wiele bardziej złożoną. Jestem pewien, że droga, którą proponuje nam Ojciec Święty, również zmierza w tym kierunku. Franciszek wielokrotnie przypominał, że żyjemy w czasie epokowej zmiany, jesteśmy świadkami metamorfozy nie tylko kulturowej, ale i antropologicznej. Uważam, że dziś, w samym środku pandemii, ta zmiana epoki przybiera znacznie bardziej dramatyczny przebieg, który można określić jako katastrofę. Dlatego też przyszłość naprawdę jest w rękach edukacji, ponieważ jest ona znakiem nadziei. Szkolnictwo oznacza inwestowanie wszystkich możliwych sił w to, by pomóc ludziom patrzeć w przyszłość.“

Do udziału w Globalnym Pakcie Edukacyjnym zaproszeni są zarówno przedstawiciele świata polityki, kultury, religii, jak organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia humanitarne oraz sama młodzież. Pragnieniem Papieża jest włączenie osób oraz instytucji odpowiedzialnych i wywierających wpływ na kształt wychowania młodych ludzi, w działalność mającą na celu zintegrowanie wysiłków edukacyjno-formacyjnych. „Nigdy wcześniej nie było tak wielkiej potrzeby łączenia wysiłków w ramach szerokiego przymierza edukacyjnego, w celu kształtowania osób dojrzałych, zdolnych do przezwyciężenia rozdrobnienia i przeciwieństw oraz do odbudowania sieci relacji na rzecz ludzkości bardziej braterskiej” – podkreślił Franciszek w przesłaniu zapowiadającym rok temu tę inicjatywę.

 

14 października 2020, 14:20