Szukaj

Vatican News
O. Zollner: pandemia zwiększyła ilość nadużyć wobec młodocianych O. Zollner: pandemia zwiększyła ilość nadużyć wobec młodocianych 

O. Zollner: pandemia zwiększyła ilość nadużyć wobec młodocianych

W Rzymie zakończyło się 14. spotkanie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Wielu jej członków ze względu na pandemię uczestniczyło w nim online. Komisja pracuje w trzech grupach. Pierwsza zajmuje się z ofiarami nadużyć: zbiera ich świadectwa, aby uczyć się w oparciu o konkretne doświadczenia oraz wykorzystać je do tworzenia programów ochrony i organizowania serii seminariów z udziałem osób pokrzywdzonych. Grupa robocza ds. edukacji i formacji przeanalizowała wyniki serii ostatnich webinarów na temat ochrony dzieci i osób zagrożonych podczas COVID-19. Ostatnia grupa robocza działająca w ramach Komisji papieskiej zajmuje się opracowaniem wytycznych i norm dotyczących ochrony młodocianych. W ostatnim czasie zorganizowała seminarium zatytułowane: „Promocja i ochrona godności osób dotkniętych zarzutami o wykorzystywanie nieletnich i bezbronnych osób dorosłych: «Równowaga pomiędzy zaufaniem, przejrzystością i odpowiedzialnością»”. Komisja odnotowała także publikację wydaną przez Kongregację Nauki Wiary Vademecum, które przyczyni się do wzmocnienia wymiaru sprawiedliwości oraz wyjaśnienia, jak ci, którzy byli wykorzystani, powinni zostać wysłuchani.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Przewodniczący Komisji, jezuita o. Hans Zollner w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zauważył, że podczas pandemii wzrósł stopień zagrożenia nadużyciami wobec osób nieletnich.

„Podczas lockdawnu największa ilość nadużyć występowała w rodzinach. Tutaj odnotowano znacznie więcej przypadków niż w innych obszarach życia społecznego. Dzieci zamknięte w domach z osobami, które okazyjnie lub stale je molestują, nie mają okazji wyjścia z domu, są pozbawione możliwości łatwej komunikacji ze światem zewnętrznym. Proszę sobie wyobrazić, jak mogą skorzystać z telefonu, aby zawiadomić jakąś instytucję, aby ta mogła podjąć interwencję, jeśli oprawca stoi za plecami i obserwuje wszystko co dzieje się wokoło – zauważył o. Zollner. – Wtedy nie ma możliwości nawiązania kontaktu, udania się do szkoły lub szukania pomocy w centrach ochrony dla osób młodocianych w miejscu zamieszkania. Dzieci mają niewiele możliwości, aby wypowiedzieć się otwarcie i opisać precyzyjnie to, co wydarzyło się w domu z różnych powodów. Z wielkim prawdopodobieństwem można przyjąć, że mieliśmy do czynienia ze wzrostem przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej w domach, w tym okresie.“

O. Zollner zauważył także, że szczególnie trudna pozostaje obecnie sytuacja ok. 3 tys. dzieci, które po pożarach w obozach Moria na Lesbos błąkają się po ulicach. Bardzo łatwo stają się one łupem handlarzy ludzi, są często sprzedawane i zmuszane potem do prostytucji. „Ten sposób traktowania ludzi biednych powinien być wielkim wyrzutem sumienia, ponieważ te dzieci migrantów i uchodźców nie tylko ryzykują utratę zdrowia i brak możliwości edukacji, ale również trwałe zranienia w psychice na całe życie” – zauważył jezuita.
 

19 września 2020, 14:48