Vatican News
Należy zredukować zadłużenie ubogich krajów dotkniętych przez pandemię Należy zredukować zadłużenie ubogich krajów dotkniętych przez pandemię 

Zredukować zadłużenie krajów dotkniętych przez pandemię

Należy zredukować zadłużenie ubogich krajów, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię koronawirusa – taki pogląd wyraził na sesji ONZ w Genewie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej abp Ivan Jurkovič.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Kryzys związany z pandemią koronawirusa powoduje w krajach ubogich prawdziwe spustoszenie, nie tylko zdrowotne. Jest przyczyną załamania się gospodarek i rynków finansowych, upadku przedsiębiorstw i bezrobocia. „Społeczność międzynarodowa nie może wobec tego trwać bezczynnie, musi zareagować” – zaznaczył abp Jurkovič.

Pomocą jakiej można udzielić natychmiast jest zredukowanie zadłużenia krajów ubogich dotkniętych przez pandemię. „Wzywamy wszystkie kraje do zmniejszenia lub umorzenia długów. Nie chodzi jedynie o sprawne funkcjonowanie rynków, musimy także budować świat sprzyjający integracji, inwestujący w kapitał ludzki, udzielający kredytów ubogim i chroniący konsumentów” – wyliczał hierarcha.

Jego zdaniem korzenie kryzysu, który obecnie przeżywamy, mają charakter nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim moralny. „Uznając pierwszeństwo bycia nad posiadaniem i etyki nad ekonomią, wszystkie narody powinny przyjąć postawę solidarności. Nadmierna liberalizacja sprzyjała krótkoterminowym zyskom, a także nadużyciom, również wobec środowiska naturalnego. Miało to wpływ nie tylko gospodarkę, ale także na życie ludzi” – powiedział abp Jurkovič.

Na koniec, przypominając słowa Papieża Franciszka, hierarcha zaznaczył, że obecny czas nie może być czasem obojętności, ponieważ świat cierpi i musi się jednoczyć w obliczu pandemii. „Obowiązkiem wszystkich jest być blisko cierpiących braci i sióstr” – zakończył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
 

04 lipca 2020, 13:26