Vatican News
Jan Paweł I Jan Paweł I 

Powstała Watykańska Fundacja Jana Pawła I

Ojciec Święty powołał do życia Watykańską Fundację Jana Pawła I. Jej celem jest zgłębienie postaci i nauczania Albina Lucianiego, którego proces kanonizacyjny jest w toku, a także upowszechnienie jego myśli i duchowości. Przewodniczącym fundacji Papież mianował watykańskiego Sekretarza Stanu, kard. Pietro Parolina.

Beata Zajączkowska – Watykan

Fundacja będzie się mieściła w watykańskim Sekretariacie Stanu, a w jej skład wejdzie 6-osobowy komitet naukowy. Oprócz badania i rozpowszechniania kulturowego i religijnego dziedzictwa Jana Pawła I, będzie m.in. udzielać stypendiów naukowych oraz zajmować się wydawaniem materiałów związanych z tym krótkim pontyfikatem. Kard. Parolin podkreśla, że mimo, iż trwał on zaledwie 33 dni, to był i wciąż pozostaje ważnym punktem odniesienia w historii Kościoła Powszechnego.

„Historia Albina Lucianiego to historia człowieka bliskiego ludziom, skoncentrowanego na istocie wiary i posiadającego nadzwyczajną wrażliwość społeczną” – podkreśla przewodniczący nowej fundacji. Wskazuje, że magisterium Jana Pawła I jest wciąż aktualne, a bliskość, pokora, prostota, nacisk na miłosierdzie Boże, miłość bliźniego i potrzebę solidarności stanowią jego najważniejsze linienie. Watykański Sekretarz Stanu wskazuje, że toczący się proces kanonizacyjny pozwolił na zebranie wielu materiałów źródłowych i rozpoczęcie pracy badawczej oraz przygotowanie ważnych opracowań historycznych i historiograficznych. Teraz to dziedzictwo czeka na większe zgłębienie i jeszcze szersze upowszechnienie. Kard. Parolin zauważa, że motywacja do pracy członków fundacji jest umocniona przekonaniem o nadzwyczajnej aktualności postaci i nauczania Jana Pawła I.

28 kwietnia 2020, 12:02