Vatican News
O. Bovati do Papieża i kurialistów: w nocy próby Bóg nie pozostawia nas samych O. Bovati do Papieża i kurialistów: w nocy próby Bóg nie pozostawia nas samych 

O. Bovati do Papieża i kurialistów: w nocy próby Bóg nie pozostawia nas samych

W Aricci pod Rzymem trwają rekolekcje dla Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Ze względu na lekkie przeziębienie Franciszek nie pojechał do domu rekolekcyjnego, ale pozostał w Watykanie i odprawia je w swoim mieszkaniu. Prowadzący je włoski jezuita o. Pietro Bovati mówi dziś o modlitwie i wstawiennictwie. Natomiast wczorajsze rozważania poświęcił tematowi nocy i pustyni.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

          Sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej wskazał, że noc, a więc i ciemność, z jednej strony kojarzy się z niepokojem, stratą, ale z drugiej jest także miejscem tajemnicy, w której objawia się Pan. Noc to także przejście, podobnie jak noc Paschalna. „Ostatecznie – stwierdził o. Bovati – są to tematy, które dotyczą ludzkiego serca, procesów zachodzących w człowieku przeżywającym wątpliwości, a więc domagają się one pomocy ze strony Słowa Bożego i człowieka, którego posyła Bóg, aby był pomocą w tej nocnej wędrówce”.

O. Pietro Bovati zaznaczył, że pustynia, jak ukazuje to „Księga Wyjścia”, jest miejscem, gdzie objawia się Bóg. Tam zawiera przymierze z Izraelem i jest wierny zawartemu przymierzu. Jednak jest ona także symbolem naszego ziemskiego życia, gdzie człowiek cierpi i może być wystawiony na próbę, aby wzrastać w wierze. W próbie jednak człowiek nie pozostaje sam, gdyż Pan go nie opuszcza i posyła ludzi, aby byli pomocą i wsparciem w tych trudnych chwilach.

05 marca 2020, 12:28