Szukaj

Vatican News
Synodalne prace w grupach językowych Synodalne prace w grupach językowych  (Vatican Media)

Synodalne prace w grupach językowych

Obrady Synodu Biskupów dla Amazonii weszły w kolejną fazę. Po sześciu kongregacjach generalnych, na których ojcowie synodalni, eksperci i audytorzy dzielili się swym doświadczeniem i propozycjami nowych dróg dla Kocioła w Amazonii i ekologii integralnej, dziś rano rozpoczęły się prace w małych grupach.

Beata Zajączkowska – Watykan

Spotkania w grupach językowych są już czasem konkretnej dyskusji i konfrontacji wokół tematów przedstawionych w synodalnym dokumencie roboczym oraz tych treści, które w ciągu trzech minionych dni wybrzmiały na forum synodu. W sobotę rozpoczną się kolejne kongregacje, na których głos zabiorą osoby, które do tej pory się nie wypowiadały. Potrwają one do wtorku.

Paolo Ruffini, stojący na czele synodalnej Komisji ds. Informacji podkreślił, że do tej pory prace koncentrowały się wokół trzech głównych tematów: ekologia, ewangelizacja i inkulturacja Ewangelii oraz przyszłość Kościoła w Amazonii. Wiele mówiono m.in. o zagrożeniach środowiska amazońskiego, drapieżnym rozwoju stojącym w opozycji do rozwoju zrównoważonego, przemocy wobec ziemi i zamieszkujących ją ludzi, a także konieczności poszanowania praw ludności Amazonii i relacji zachodzącej między człowiekiem a stworzeniem. Duży nacisk został położony także na dialog międzykulturowy. Mówiono o konieczności inkulturacji Ewangelii i pogłębionej ewangelizacji.

Wśród tematów dotyczących przyszłości Kościoła w Amazonii wskazywano na konieczność zrozumienia wyzwań, jakie stawia to terytorium. Mówiono o misyjności, braku księży i możliwości wprowadzenia nowych posług wynikających ze święceń. Wskazano też na konieczność większego włączenia świeckich w życie wspólnot, poprzez przyznanie im zadań i odpowiedzialności nie wynikających ze święceń. Pojawił się temat znaczenia sakramentów dla budowania prawdziwie katolickiej wspólnoty oraz konieczności formacji księży, diakonów i ludzi świeckich. Zauważono zarazem, że szukając nowych dróg dla Kościoła w Amazonii, nie można mieć klerykalnej wizji wspólnoty i Kościoła.
 

10 października 2019, 15:47