Szukaj

Vatican News
Kard. Filoni: wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizowania Kard. Filoni: wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizowania 

Kard. Filoni: wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizowania

Modlitwa jest główną siłą i oparciem dla misji. Tak było zawsze i tak winno być także i dziś. Musimy na nowo odkryć tę potrzebę i powrócić do modlitwy różańcowej w intencji misji. Pragnienie to wyraził prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 7 października w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie - w łączności z całym światem – będzie przewodniczył tej maryjnej modlitwie. Jest to jedna z watykańskich inicjatyw Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Fernando Filoni wskazał na interkulturowy i wewnątrzkościelny wymiar misji.

Potrzeba odnowionej i pogłębionej ewangelizacji

„Zadanie misyjne nie jest czymś, co można delegować, zlecić komuś innemu. Papież uważa, że Kościół nie może żyć zlecając sprawy innym, ale musi wziąć na siebie zadanie misyjne w pełnym jego wymiarze. Każdy musi pełnić jakąś rolę, mieć zadanie. Musimy sobie uświadomić, że poprzez chrzest wszyscy staliśmy się misjonarzami – podkreślił kard. Filoni. - Kiedyś była pewna forma delegowania tego zadania, gdyż przemierzanie mórz i pójście do krajów misyjnych było czymś oczywistym, gdy społeczeństwo było w miarę jednorodne. Przynajmniej na zachodzie była ta jednorodność w wymiarze chrześcijańskim, katolickim. Ludzie się z tym identyfikowali, mieli podobne wizje. Potem się to powoli zmieniało, gdyż już nie wszyscy czuli się częścią Kościoła. W tym momencie pojawia się drugi wymiar: misja już nie do ludzi – ad gentes, ale wchodzenie w wymiar interkulturowy, a więc między ludzi – inter gentes. No i wreszcie trzeci element misyjności: wewnątrz Kościoła. W obecnej rzeczywistości bowiem trzeba sobie uświadomić potrzebę ewangelizacji czy też reewangelizacji, którą musimy pogłębić, zrewidować i nadać jej nowy kształt.“

02 października 2019, 13:36