Vatican News
Abp Ivan Jurković Abp Ivan Jurković  

Broń konwencjonalna staje się „bronią masowego przesiedlenia".

Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ oraz innych Międzynarodowych Instytucji w Genewie wziął udział w spotkaniu na temat porozumienia w sprawie Konwencji o Zakazie i Ograniczeniu Użycia Pewnych Rodzajów Broni Konwencjonalnej, które mogą być uznane za szczególnie nieuczciwe oraz mogą mieć wyjątkowo dyskryminujące efekty.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Abp Ivan Jurković zwrócił uwagę na trzy konkretne dziedziny, szczególnie istotne dla zapisów Konwencji. Chodzi po pierwsze o broń wybuchową, która przynosi niszczycielskie skutki, szczególnie na obszarach zaludnionych. Powoduje śmiertelne obrażenia i trwałe upośledzenia. Miliony uchodźców oraz migrantów uciekają przed przemocą i spustoszeniem spowodowanym przez użycie coraz potężniejszej broni konwencjonalnej w środowisku miejskim. Pod tym względem przestaje ona być konwencjonalna, a staje się coraz bardziej, jak to powiedział abp abp Jurković, „bronią masowego przesiedlenia”. Jej niszczycielska siła jest w stanie zniszczyć całe miasta, szkoły, szpitale, infrastrukturę oraz usługi niezbędne dla ludności.

Watykański dyplomata zwrócił także uwagę na broń zapalającą, która powoduje bolesne oparzenia prowadzące do długotrwałych urazów fizycznych, psychicznych oraz do śmierci. Podważa się w ten sposób zasady Protokołu III Konwencji, który mówi o potrzebie zmniejszania cierpienia. Należy zdecydowanie wzmocnić wymowę tego zapisu, aby zachował on aktualność w obecnych konfliktach oraz zwiększył przez to ochronę należną cywilom oraz walczącym.

Trzecim tematem poruszonym przez watykańskiego dyplomatę był tzw. LAWS, czyli Autonomiczny System Śmiercionośnej Broni. Stolica Apostolska przestrzega przed konsekwencjami zmiany charakteru działań wojennych, które mogą coraz bardziej oddzielać się od ludzkiej woli, podważać człowieczeństwo poszczególnych społeczeństw, a przynajmniej zniekształcać ocenę rzeczywistych możliwości wojskowych. Człowiek powinien znajdować się w centrum decyzji, które mogą wywierać szkodliwy i zabójczy wpływ na ludzkość. Nie można oddać władzy nad używaniem broni w ręce technologii lub anonimowych sił. Ostrożność oraz przyjęcie odpowiedzialnej postawy zapobiegawczej może uchronić przez zgubnymi skutkami możliwego sposobu prowadzenia wojny w przyszłości. Trzeba - podsumował watykański dyplomata – prowadzić do skutecznej poprawy ochrony cywilów i walczących, rozwijając międzynarodowe prawo humanitarne.
 

27 lutego 2019, 15:47