Vatican News
Kościół w krajach postsowieckich liczy na rozkwit Kościół w krajach postsowieckich liczy na rozkwit 

Kościół w krajach postsowieckich liczy na rozkwit

Kościół w Kazachstanie ma nadzieję na rozwój i wzrost liczby wiernych. Mówił o tym biskup stolicy tego kraju José Luís Mumbiela Sierra. Przebywa on w Watykanie wraz z delegacją biskupów z Azji Środkowej, na wizycie ad limina Apostolorum.

Michał Król SJ – Watykan

Hierarchowie nie postrzegają swojego pobytu w Watykanie, jako podróży administracyjnej, ale jako pielgrzymkę duchowości i komunii. Bp Sierra przyznaje, że są oni dopiero w trakcie szukania nowych rozwiązań ewangelizacyjnych, tym niemniej nie czekają z założonymi rękami. Od tego roku planuje się otwarcie w Ałmaty nowych parafii oraz zainicjowanie dodatkowych programów duszpasterskich i charytatywnych.

Obecność katolików w Kazachstanie jest silnie związana z mniejszościami etnicznymi, jakie pojawiły się w tym kraju po deportacjach przeprowadzanych przez Sowiecką Rosję. Językiem powszechnie używanym jest rosyjski i w tym języku Kościół prowadzi duszpasterstwo. Od tego roku wystartować mają jednak katechezy również w języku kazachskim, co ma poszerzyć wspólnotę wyznawców Chrystusa. Według danych Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Kazachstanie jest ok. 115 tys. katolików.

28 lutego 2019, 15:29