Szukaj

Vatican News
Paolo Ruffini i Franciszek Paolo Ruffini i Franciszek  (Vatican Media)

Ruffini: list gratulacyjny z okazji jubileuszu

Praca w Radiu Watykańskim była i jest dla was misją ewangelizacyjną, powołaniem życiowym, a nie zawodem, który się wykonuje w ograniczonym i ściśle określonym czasie – napisał watykański Prefekt Dykasterii ds. Komunikacji w liście gratulacyjnym z okazji 80. lecia Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Publikujemy w całości list Prefekta Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej skierowany do sekcji polskiej Radia Watykańskiego z okazji 80. lecia istnienia.

 

Najdrożsi,

W tych dniach kiedy Sekcja Polska Radia Watykańskiego kończy 80 lat chciałbym wyrazić swoje głębokie uznanie za cenną służbę, jaką spełnialiście wobec papieży, Stolicy Apostolskiej oraz Kościoła powszechnego. Dzięki Wam wszystkim, w tych latach, które doświadczyły tylu zmian, nauczanie Następców św. Piotra rozbrzmiewało również w języku polskim. Przez to została zachowana oraz była podtrzymywana, istniejąca od początków chrześcijaństwa w Waszym kraju aż do dzisiaj, żywa pamięć relacji pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską.

W trudnych czasach komunizmu sekcja dbała o żywą relację kraju z Rzymem oraz niosła głos wsparcia narodowi polskiemu ze strony kolejnych następców św. Piotra.

Podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II Wasza sekcja przekazywała ojczyznie głos Papieża Polaka.

W latach bardziej współczesnych, naznaczonych postępującą sekularyzacją, Wasza sekcja trzymała zapaloną pochodnię. Przenosiła w ten sposób na obecne, czasami rozbite pokolenia, poczucie szacunku oraz oddania papieżom i Stolicy Apostolskiej. To może być powodem słusznej dumy.

Redakcja polska przybliżała przez całe lata działalność i orędzia Papieży Kościołowi w Polsce. Dzięki temu także Polska stawała się bliższa papieżom i Stolicy Apostolskiej w wymiarze uniwersalnym, który jednoczy nas wszystkich w ramach Kościoła powszechnego.

Dzisiaj kiedy era cyfrowa pobudza nas do użycia nowczesnego języka podjęliście w twórczy sposób oraz z pasją wyzwanie nowych technologii, konwergencji i mediów społecznościowych.

Nie zadowoliliście się samym produkowaniem programów i dzienników, ale zawsze zabiegaliście, aby były one dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców.

Jeśli chodzi o radio, aktywna współpraca z różnymi nadawcami zawsze była znacząca, również dzięki inicjatywie poszczególnych redaktorów. To jest ważnym znakiem tego, co nas wszystkich powinno łączyć: duch służby i misji, pragnienie dzielenia się z innymi, radość z głoszenia, zdolność do tworzenia sieci współpracowników na tzw. terenach uważanych za misyjne, jak i w wielu innych krajach, z różnymi rozgłośniami oraz innymi strukturami informacyjnymi Kościoła.

Praca w Radiu Watykańskim była i jest dla Was misją ewangelizacyjną, powołaniem życiowym, a nie zawodem, który wykonuje się w ograniczonym i ściśle określonym czasie.

Za to wszystko powinniśmy być Wam wdzięczni, a także i tym, którzy tworzyli zespół przez dziesiątki minionych lat. To świadectwo teraz jest w Waszych, w naszych rękach. Dziękuję za wszystko co robicie i co jeszcze uczynicie dla Radia, dla Vatican News, dla Kościoła.

Życzę wam z całego serca dobrej kontynuacji waszego zaangażowania oraz owocnego rozwoju w przyszłości wspólnie z koleżankami i kolegami ze wszystkich innych sekcji w służbie Stolicy Apostolskiej.

Paolo Ruffini

Prefekt Dykasterii ds. Komunikacji

26 listopada 2018, 16:44