Cerca

Vatican News
Watykańska instrukcja o organizowaniu i przebiegu synodów Watykańska instrukcja o organizowaniu i przebiegu synodów 

Watykańska instrukcja o organizowaniu i przebiegu synodów

W Watykanie zaprezentowano nową Instrukcję nt. organizowania Zgromadzeń Synodalnych i działania Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Jest ona uzupełnieniem ogłoszonej dwa tygodnie temu Konstytucji apostolskiej Papieża Franciszka „Epicsopalis communio”, która określa status i tryb prac synodu.

Beata Zajączkowska – Watykan

Nowa Instrukcja zastępuje obowiązujący od 50 lat dokument „Ordo Synodi Episcoporum”, który w ciągu minionych lat był wielokrotnie aktualizowany. Ostatni raz w 2006 r. przez Benedykta XVI. „Znacząca część wcześniejszego dokumentu znalazła się w nowej Instrukcji. Jest to znak, że restrukturyzacja synodalnego organizmu, zainicjowana przez Papieża Franciszka na początku jego pontyfikatu, nie oznacza zerwania z przeszłością, ale dokonywana jest pod znakiem ciągłości naznaczonej rozwojem” – podkreśla bp. Fabio Fabene. Podsekretarz Synodu Biskupów zauważa, że nowa instrukcja jasno mówi o tym, kto może w synodzie uczestniczyć i precyzuje obowiązujące procedury. „Celem nowej instrukcji jest ułatwienie dyskusji i wymiany opinii między ojcami synodalnymi tak, by jak najbardziej mogło wybrzmieć bogactwo głosów Kościołów z wszystkich zakątków świata. W ten sposób synod jawi się jako szczególny wymiar nierozerwalnej więzi łączącej biskupów między nimi i z Papieżem w służbie ludu Bożego” – podkreśla bp Fabene.
 

01 października 2018, 14:30