Cerca

Vatican News
Kard.O’Malley: dać szybką i konkretną odpowiedź na nadużycia Kard.O’Malley: dać szybką i konkretną odpowiedź na nadużycia  (Vatican Media)

Kard.O’Malley: dać szybką i konkretną odpowiedź na nadużycia

W Watykanie zakończyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Rozpoczęło się ono od spotkania z dwiema ofiarami nadużyć. Fundamentalną bowiem zasadą, która zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka przyświeca Komisji, jest prymat wsłuchiwania się w głos ofiar. Te tragiczne historie mają wpłynąć na to, w jaki sposób Kościół będzie zapewniał bezpieczeństwo nieletnim w przyszłości.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Komisja zapoznała się ponadto z inicjatywami, które będą realizowane w całym Kościele powszechnym. W Brazylii np. rusza program pilotażowy. Chodzi w nim o podjęcie współpracy z tymi, którzy doświadczyli nadużyć. Ważne jest, aby odpowiedzialni w Kościele mądrze wykorzystywali świadectwa ofiar dla udoskonalenia systemów bezpieczeństwa. Seminaria i konferencje na ten temat odbędą się też w Europie Środkowo-Wschodniej, Meksyku i Kolumbii.

Członkowie komisji podjęli także refleksję na temat niedawnych wydarzeń w Kościele powszechnym, które zraniły tak wiele osób, w tym również ofiary nadużyć, rodziny i wspólnoty wiernych. Mówi przewodniczący komisji kard. Sean Patrick O’Malley:

“ Ostatnie wydarzenia, które skupiły uwagę opinii publicznej, stanowią naglące wyzwanie dla Kościoła, by w sposób jasny reagował na nadużycia seksualne wobec młodocianych – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. O’Malley. – Jeśli Kościół okaże się niezdolny do udzielenia odpowiedzi całym sercem oraz uczynienia z tego jednego ze swoich priorytetów, wszelkie działania ewangelizacyjne, dzieła miłosierdzia, dzieła edukacyjne nie przyniosą żadnego rezultatu. To jest priorytet, na którym powinniśmy się dzisiaj skupić. Chcemy, by przyszłość była inna, aby nie powtarzały się te smutne historie. Komisja inicjuje programy edukacyjne i formacyjne, przede wszystkim dla osób sprawujących odpowiedzialne funkcje w Kościele, aby biskupi, kapłani i zakonnicy byli świadomi powagi problemu oraz dysponowali narzędziami, które pozwolą zastosować odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodym oraz podjąć opiekę duszpasterską nad ofiarami. ”

10 września 2018, 14:17