Cerca

Vatican News
Abp Gallagher z Papieżem Franciszkiem Abp Gallagher z Papieżem Franciszkiem  (Vatican Media)

Abp Gallagher: integralny rozwój i powszechność praw

Prawa człowieka nadal wyznaczają wspólny horyzont w budowaniu naszych społeczeństw, stanowią ważny punkt odniesienia dla sprawowania władzy politycznej oraz wyznaczają kurs wspólnoty międzynarodowej – powiedział w Strasburgu szef papieskiej dyplomacji. Z okazji 70-tej rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka abp Paul Gallagher zabrał głos na forum Rady Europy.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Wskazał on na trzy ważne wyzwania, przed którymi stoi aktualnie wspólnota międzynarodowa: pierwsze to model rozwoju społecznego, który nie jest wystarczająco integrujący i włączający; drugie związane jest z pluralizmem kulturowym. Szczególnie wolność religijna posiada ważne znaczenie w całości konstrukcji praw człowieka, ponieważ chroni relację człowieka z ostatecznym celem życia, który stanowi o transcendentnej godności osoby. Trzecie natomiast wyzwanie dotyczy łamania praw człowieka w różnych częściach świata. Abp Gallagher przypomniał, że w perspektywie chrześcijańskiej zasada godności przynależna każdej osobie z niezbywalnymi prawami, jest naturalną i głęboką konsekwencją biblijnej wizji człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Bratnia miłość, do której został wezwany stanowi podstawę chrześcijańskiej wizji świata.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że w społeczeństwach zachodnich jesteśmy świadkami coraz większego rozkładu tkanki społecznej. W deklaracji ogłoszonej siedemdziesiąt lat temu podkreślone jest znaczenie wszystkich praw, i tych politycznych oraz cywilnych, ale także ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Kiedy te drugie ulegają osłabieniu, cała konstrukcja praw człowieka się chwieje i także wolność obywatelska oraz polityczna staje się ofiarą nadużyć spowodowaną indywidualnym egoizmem albo tendencjami populistycznymi.

Z kolei prawo do wolności religijnej jest warunkiem wzajemnego szacunku i rzeczywistej równości w społeczeństwie pluralistycznym. Całość praw człowieka zakłada jako niezbędny warunek uznanie, w duchu braterstwa, że moje prawa i prawa innych osób są ze sobą powiązane i współzależne. W związku z tym, jeśli godność i prawa innych są lekceważone lub łamane, to także moja godność i moje prawa są zagrożone. Arcybiskup Gallagher przywołał słowa Papieża Franciszka, który w encyklice Laudato si, przypomniał że wszystko jest w relacji: szacunek dla naszego życia oraz dla życia innych; ekonomia sprawiedliwa i respektowanie prawa, dobra kondycja instytucji demokratycznych oraz troska o stworzenie; szacunek dla środowiska, promocja sprawiedliwości i ochrona pokoju. Wszystko jest w relacji. Tak inaczej można wyrazić powszechność praw człowieka.
 

11 września 2018, 15:32