Cerca

Vatican News
Abp Auza do ONZ: dobro planety ponad interesami korporacji Abp Auza do ONZ: dobro planety ponad interesami korporacji 

Abp Auza do ONZ: dobro planety ponad interesami korporacji

O potrzebie zastosowania regulacji prawnych w sprawie użytkowania międzynarodowych terytoriów morskich, które nie zmieniają się w zależności od interesów prywatnych korporacji mówił w ONZ abp Bernardito Auza.

Michał Król SJ – Watykan

Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zabrał głos na międzyrządowej konferencji o zachowaniu i zrównoważonym użytkowaniu morskiej różnorodności biologicznej na obszarach wyłączonych z jurysdykcji państwowej. Jest ona związana z przyjętą w 1982 r. oenzetowską konwencją o prawie morza (konwencja jamajska).

Abp Auza przypomniał słowa Papieża Franciszka z encykliki Laudato Sí, gdzie mowa jest o potrzebie prawa na skalę światową, które powstrzyma niszczenie naszej planety. Watykański dyplomata wskazał, że prawo nie może być renegocjowane za każdym razem, kiedy pojawi się okazja do zrobienia interesów na międzynarodowych terytoriach morskich. Filipiński hierarcha wezwał również rządy państw, które będą przygotowywały nowe prawo morskie, do uznania prymatu życia w każdej jego formie oraz szacunku dla naszego wspólnego domu.
 

06 września 2018, 15:38