Szukaj

Vatican News
2018-06-12 Zebranie Rady Kardynałów 2018-06-12 Zebranie Rady Kardynałów  (Vatican Media)

Gotowy projekt konstytucji o Kurii Rzymskiej pt. Głoście Ewangelię

Rada Kardynałów przekazała Ojcu Świętemu projekt konstytucji o Kurii Rzymskiej. Nosi ona tytuł „Praedicate Evangelium”, czyli Głoście Ewangelię. Tekst dokumentu musi jeszcze zatwierdzić Papież.

Beata Zajączkowska – Watykan

Pięć lat od powołania przez Franciszka Rady Kardynałów, która pomaga mu w kierowaniu Kościołem i przeprowadzaniu reformy Kurii Rzymskiej wiele jej elementów zostało wprowadzonych w życie i przybrało kształt konkretnych zmian. Wskazał na to dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej komentując prace zakończonej właśnie 25. sesji Rady Kardynałów. Greg Burke zauważył, że aby właściwie rozumieć zachodzące zmiany trzeba brać pod uwagę zasadę stopniowania reformy. Wskazał zarazem, że propozycję konstytucji „Praedicate Evangelium”, która zastąpi dokument Jana Pawła II „Pastor bonus” Franciszek może poddać jeszcze ocenie różnych specjalistów i sam wnieść do niej zmiany, jakie uzna za stosowne.

Jednym z elementów wdrażanej reformy jest m.in. oszczędność, unikanie marnotrawstwa i większa przejrzystość watykańskich finansów. Na spotkaniu Rady mówił o tym ks. Brian Ferme, sekretarz Rady ds. Gospodarki przedstawiając reformę struktury finansowo-organizacyjnej Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu. Zapowiedziano, że kolejne spotkanie Rady Kardynałów z Papieżem odbędzie się we wrześniu.

13 czerwca 2018, 15:44