Szukaj

Polscy biskupi na Ukrainie Polscy biskupi na Ukrainie 

Abp Gądecki: Ukraina i Polska powinny sobie wzajemnie pomagać

Na Ukrainie rozpoczęła się wizyta delegacji biskupów polskich na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim. Hierarchowie przebywali dziś we Lwowie, a w godzinach wieczornych przybędą do Kijowa.

Mariusz Krawiec SSP - Ukraina

Wizyta delegacji biskupów polskich na Ukrainie, w skład której wchodzą oprócz abp. Stanisława Gądeckiego także Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, jest gestem solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim. Biskupi polscy spotkali się we Lwowie z miejscowym metropolitą obrządku łacińskiego Mieczysławem Mokrzyckim, oraz metropolitą obrządku greckokatolickiego Ihorem Woźniakiem. 

„Była to dla mnie okazja, aby w imieniu całej Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego podziękować Kościołowi w Polsce za wielką solidarność w pomocy humanitarnej” - podkreślił po zakończeniu spotkania abp Mokrzycki. 

Jak zaznaczył abp Gądecki, istnieje konieczność wzajemnej współpracy: „Ukraina i Polska powinny sobie wzajemnie pomagać, świadomi tego, jakie to ma znaczenie dla przyszłości naszych krajów i oczywiście dla przyszłości Kościoła”. 

W trakcie wizyty w Kijowie biskupi polscy spotkają się z zwierzchnikiem ukraińskich grekokatolików abp Światosławem Szewczukiem, rzymskokatolickim ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej Vitalijem Krywickim oraz zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Ukrainy Epifaniuszem. „Chcemy również modlić się w tych miejscach, które są miejscami współczesnego męczeństwa, myślę tutaj o Buczy czy Irpiniu” – podkreślił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Jest to gest solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim
18 maja 2022, 14:51