Szukaj

Systematycznie rośnie liczba chrześcijan w Izraelu Systematycznie rośnie liczba chrześcijan w Izraelu  (AFP or licensors)

Systematycznie rośnie liczba chrześcijan w Izraelu

Liczba chrześcijan w Izraelu, od chwili narodzin tego państwa, systematycznie wzrasta. Jest to niewielki, ale stały wzrost. Maleje natomiast w ujęciu procentowym w porównaniu z przedstawicielami innych religii, czyli żydów, muzułmanów i druzów – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Centralne Biuro Statystyki Izraela.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Według tej rządowej instytucji w Izraelu mieszka obecnie 182 tys. chrześcijan, co stanowi niemal 2 proc. populacji kraju. W 2020 r. liczba chrześcijan wzrosła w państwie żydowskim o prawie 1,5 proc. Ponad 75 proc. chrześcijan zamieszkujących te ziemie to palestyńscy Arabowie żyjący na północy kraju, z ponad 21 tys. wspólnotą skupioną w Nazarecie. Z kolei większość niearabskich chrześcijan zamieszkuje tereny Jaffy i Tel Awiwu. To głównie emigranci, którzy przybyli do Izraela w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z krajów byłego Związku Radzieckiego w ślad za swoimi żydowskimi krewnymi.

Należy pamiętać, że izraelskie statystyki biorą pod uwagę jedynie obywateli chrześcijańskich, którzy na stałe i legalnie przebywają w Izraelu. W zestawieniu nie znajdziemy więc tysięcy pracowników zagranicznych, mieszkających w tym kraju nierzadko przez wiele lat, którzy stanowią fundament niektórych wspólnot kościelnych Ziemi Świętej.

W 2020 roku w rodzinach chrześcijańskich urodziło się 2497 dzieci, a średnia liczba osób do siedemnastego roku życia wynosiła 1,93. To najniższy wskaźnik urodzin wśród wszystkich grup społeczeństwa izraelskiego, biorąc pod uwagę, że w rodzinach żydowskich średnia liczba dzieci wynosi 2,43, a w rodzinach muzułmańskich 2,60. Chrześcijanie są jednak zamożniejsi i lepiej wykształceni, zwłaszcza kobiety.

Z danych wynika, że 84 proc. izraelskich chrześcijan twierdzi, iż jest zadowolonych ze swoich warunków życia. Ta informacja może budzić zdziwienie, zważywszy na liczbę ataków dokonywanych przez ekstremistów na kościoły, klasztory i duchowieństwo. W połowie grudnia przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie wydali nawet oświadczenie w tej sprawie, w którym zaznaczyli, że działania te mają na celu wypędzenie chrześcijan z Ziemi Świętej.

13 stycznia 2022, 14:57