Vatican News
Jaunde Jaunde  (AFP or licensors)

Ekologiczny Wielki Post w Kamerunie

Śmieci wyrzucamy do śmietnika – to hasło tegorocznego Wielkiego Postu w stołecznej archidiecezji Kamerunu. Zdaniem abp. Jeana Mbarga również Afryka potrzebuje dziś nawrócenia ekologicznego, do którego wzywa Papież Franciszek. W związku z krytycznym stanem higieny publicznej i osobistej, potrzeba zacząć od gestów najprostszych, takich jak wyrzucanie śmieci do kosza – tłumaczy Radiu Watykańskiemu stołeczny arcybiskup.

Podkreśla on, że wielkopostna kampania ekologiczna spotkała się z dobrym przyjęciem w kameruńskim społeczeństwie. Pochwalają ją również inni biskupi. Ludzie widzą, że Kościół zaczyna mówić nowym językiem – podkreśla afrykański biskup. Przypomina on, że silną stroną tej inicjatywy jest to, że może ona dotrzeć na najniższy szczebel lokalny. Archidiecezja Jaunde posiada bowiem nie tylko 150 parafii, ale również 40 szkół. Jest to więc inicjatywa o wielkim znaczeniu edukacyjnym – mówi abp Mbarga.

Abp Mbarga: nasze środowisko staje się wysypiskiem

„Jest to kampania ekologiczna. Dobrze wiemy, że Franciszek wzywa nas do nawrócenia ekologicznego. Owocem tego nawrócenia mają być trwałe zmiany, dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa – podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego abp Mbarga. - Zdajemy sobie bowiem sprawę z prawdziwości tego, co pisze Papież, a mianowicie, że nasze środowisko życia staje się wielkim wysypiskiem śmieci. Sam się o tym przekonuję, kiedy odwiedzam kolejne dzielnice naszego miasta. Żyjemy w brudzie. Pomimo starań podejmowanych przez władze, Jaunde jest miastem brudnym i zaśmieconym. Dlatego postanowiłem, że odpowiadając na wezwanie Papieża, włączymy się w wychowanie ekologiczne. Postrzegamy to jako konkretny wielkopostny gest miłości. Zależy nam na uwrażliwieniu społeczeństwa, aby higiena publiczna, higiena osobista w naszym domu rozpoczęła się od tego prostego gestu, jakim jest wrzucenie śmieci do kosza.“

07 marca 2020, 15:34