Szukaj

Vatican News
COMECE: potrzeba zjednoczonej Europy, szanującej różnorodność COMECE: potrzeba zjednoczonej Europy, szanującej różnorodność 

COMECE: potrzeba zjednoczonej Europy, szanującej różnorodność

„Wzywamy wszystkich Europejczyków do wspólnej pracy na rzecz Europy wolnej i zjednoczonej dzięki dialogowi, który przekracza mentalności i kultury, szanując nasze różne doświadczenia historyczne i podzielając nasze nadzieje i oczekiwania na pokojową przyszłość. Aby to osiągnąć, musimy przypomnieć, że kultura spotkania zakłada szczerą zdolność słuchania. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii i bycia jej świadkami, świadomi, że tylko w tajemnicy Wcielonego Słowa znajduje światło tajemnica człowieka”. Piszą o tym członkowie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) z okazji 30. rocznicy upadku Muru Berlińskiego.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         W specjalnej deklaracji biskupi przypomnieli, że wydarzenia na Węgrzech i pierwsze wolne powojenne wybory w Polsce, swoje apogeum znalazły w zburzeniu Muru Berlińskiego, który był symbolem ideologicznego podziału Europy i całego świata. Wydarzenie to otwarło drogę do pełnej wolności po 40 latach opresyjnego reżimu komunistycznego w krajach Europy środkowo-wschodniej.

         Hierarchowie przyznali, że nie wszystkie nadzieje związane z tym wydarzeniem zostały spełnione. Ideologie, które zbudowały Berliński Mur nie zniknęły z Europy i są w niej obecne, choć w zmienionej formie. „Ale naszym pokojem jest Chrystus – piszą biskupi – który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył dzielący je mur – wrogość”.

         Biskupi przypomnieli także wielką rolę, jaką w przemianach, które zaszły w Europie odegrał Jan Paweł II i jego umacniające słowa, że Stary Kontynent musi oddychać dwoma płucami: Wschodnim i Zachodnim.

09 listopada 2019, 11:21