Szukaj

Vatican News
Modlitwa za Łotwę Modlitwa za Łotwę 

Modlitwa za Łotwę

Ekumeniczna modlitwa za ojczyznę zabrzmiała ponownie w stolicy Łotwy. Podobnie jak w ubiegłym roku organizatorami wydarzenia w ryskiej hali Skonto była ewangelikalna wspólnota „Chrystus dla świata”.

Tadeusz Cieślak SJ – Łotwa

W spotkaniu pod hasłem „Boże błogosław Łotwę” wzięło udział kilka tysięcy osób, nie licząc tych, którzy śledzili transmisję w internecie. Typowym dla Łotwy elementem była wspaniała oprawa muzyczna wydarzenia oraz udział przedstawicieli głównych wspólnot chrześcijańskich zachodniego rodowodu. Nie zabrakło arcybiskupów Rygi: katolickiego Zbigniewa Stankiewicza i luterańskiego Janisa Vanagsa, a także sędziwego kard. Janisa Pujatsa.
Przedstawiciele Kościołów mówili o wyzwaniach, przed jakimi stają chrześcijanie na Łotwie: potrzebie ochrony ludzkiej wolności i życia, szukania i stawiania woli Bożej ponad własnymi interesami oraz starania o jedność narodową w duchu chrześcijańskich wartości i wzajemnego poszanowania.

Podkreślano, że wiele udało się już dokonać dzięki jednomyślnej postawie wyznawców Chrystusa w zasadniczych dla życia publicznego sprawach. Symbolem tego może być podany przez abp. Stankiewicza przykład stałego spadku w ostatnich latach liczby aborcji na Łotwie. „Oby kiedyś ta liczba wyniosła zero” - dodał hierarcha.

 

20 października 2019, 11:25