Szukaj

Vatican News
Wielki Imam Uniwersytetu Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb Wielki Imam Uniwersytetu Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb  

Deklaracja o braterstwie wymaga wcielenia jej w życie

Wielki Imam Uniwersytetu Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb z uznaniem wyraził się o powołaniu do życia Komitetu ds. realizacji postanowień Deklaracji o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia, która została podpisana 4 lutego z Abu Zabi.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Według Imama Al-Tayyeba dokument ten jest jedyny w swoim rodzaju, jaki powstał w całej historii ludzkości. Powinien służyć jako fundament dla tworzenia i umacniania ducha braterstwa między narodami. Utworzenie komitetu stanowi ważny moment i zaprasza wszystkich miłujących pokój do zjednoczenia wysiłków w budowaniu przyjaźni, pokoju i tolerancji w całym świecie.

Ahmed Al-Tayyeb pogratulował członkom Komitetu podjęcia tej „humanitarnej misji” służącej realizacji wspólnego dobra oraz zachęcił ich do gorliwej i wytrwałej pracy w promowaniu na różnych poziomach życia społecznego zasad zawartych w tekście deklaracji. Wprowadzenie ich w codzienne życie ludzi przyczyni się do stabilności i bezpieczeństwa.

Komitet ma za zadanie rozwinąć konkretne sposoby realizacji zasad obecnych w dokumencie, przygotowanie planów działań według wytycznych w nim zawartych oraz ich zastosowania na poziomie regionalnym i międzynarodowym, organizując także spotkania liderów religijnych oraz szefów organizacji międzynarodowych, aby podejmować konkretne działania.
 

24 sierpnia 2019, 15:12