Cerca

Vatican News
Papież: człowiek nie jest właścicielem natury, ale nią zarządza Papież: człowiek nie jest właścicielem natury, ale nią zarządza 

Papież: człowiek nie jest właścicielem natury, ale nią zarządza

Dzięki różnorodności języków, kultur, tradycji oraz wiedzy przodków pełnicie rolę „dzwona alarmowego” przypominającego, że człowiek nie jest właścicielem natury, ale jest tym, który nią zarządza - powiedział Papież do uczestników IV Światowego Spotkania Forum Ludów Tubylczych, zwołanego przez Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Odbywa się ono w rzymskiej siedzibie FAO.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że trzeba uważnie przyglądać się naszej planecie, która w wielu miejscach jest zraniona ludzką chciwością, konfliktami zbrojnymi rozsiewającymi zło i nieszczęścia oraz klęskami żywiołowymi, które pozostawiają po sobie braki i zniszczenia. Nie można dalej ignorować tych plag, reagować na nie obojętnie brakiem solidarności oraz odkładaniem na później koniecznych działań, aby im zaradzić.

Franciszek podkreślił, że człowiek jest powołany, aby z troską czuwać nad naturą, by nie utracić jej różnorodności biologicznej i aby woda pozostała nadal zdrowa i krystaliczna, powietrze czyste, a gleby żyzne. Szczególna rola w tym względzie przypada ludom tubylczym.

Papież – odpowiedzialność za wspólny dom

“ Rdzenne ludy są żywym wołaniem o nadzieję. Przypominają nam, że ludzie ponoszą odpowiedzialność za troskę o «wspólny dom». I jeśli niektóre decyzje podjęte do tej pory zrujnowały go, to nigdy nie jest za późno, aby nauczyć się lekcji i przyjąć nowy styl życia – podkreślił Papież. - Chodzi o przyjęcie sposobu postępowania, który odejdzie od powierzchownego podejścia i szkodliwych nawyków, przezwycięży okropny indywidualizm, gorączkowy konsupmcjonizm oraz zimny egoizm. ”

Franciszek zachęcił do połączenia sił w szczerym i konstruktywnym dialogu, aby ochraniać naturalne środowisko życia. Ubodzy nie mogą nadal cierpieć z powodu niesprawiedliwości. Młodzi ludzie mają prawo do lepszego świata niż ten obecny i oczekują konsekwentnych oraz przekonywujących odpowiedzi.

Ojciec Święty wyraził wdzięczność uczestnikom forum za ich wytrwałość w przypominaniu, że ziemia nie może być eksploatowana bez żadnej refleksji oraz, że środowisko naturalne musi być chronione i być ponad interesami gospodarczymi i finansowymi. Rozwój technologiczny oraz ekonomiczny, który nie pozostawia lepszego świata oraz nie sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka i środowiska nie może być uważany za prawdziwy postęp.

Papież zapewnił także o modlitwie za wszystkich, którzy pracują na rzecz ochrony tych, którzy żyją na obszarach wiejskich oraz najbiedniejszych naszej planety.
 

14 lutego 2019, 15:28