Szukaj

Vatican News
Katalońskie święto narodowe Katalońskie święto narodowe  (AFP OR LICENSORS)

Hiszpania: apel o odbudowę zaufania wśród Katalończyków

Do budowania mostów oraz umacniania jedności i zaufania społecznego wezwał kard. Juan José Omella z Barcelony. Dzisiaj Katalończycy obchodzą swoje święto narodowe tzw. Diadę. W ciągu ostatnich kilku lat doszło do radykalnego podziału społeczeństwa. Separatyści chcą niepodległej Katalonii. Także część duchowieństwa popiera ruch separatystyczny.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Diada Nacional de Catalunya, czyli Dzień Narodowy Katalonii został ustanowiony na pamiątkę obrońców Barcelony, którzy w wojnie o sukcesję hiszpańską bronili się przed wojskiem francuskim. Po 13 miesiącach oblężenia, w którym zginęło ok. 4 tys. osób, 11 września 1714 miasto zostało zdobyte, a władzę przejęła dynastia Burbonów. Dzisiaj tzw. Diada jest dniem, w którym separatyści domagają się niepodległości Katalonii. Społeczeństwo jest wyraźnie podzielone, a po próbie ogłoszenia niepodlegleści tego regionu Hiszpanii i wprowadzeniu artykułu 155 konstytucji przez rząd centralny napięcie wzrosło jeszcze bardziej.

Odwołując się do ducha św. Franciszka z Asyżu kard. Omella apeluje o odbudowę “wzajemnego zaufania w społeczeństwie [katalońskim], w którym istnieje wielki pluralizm kulturalny, polityczny, a także religijny” – czytamy w liście. “Zgoda… oraz poszanowanie praw wszystkich osób, które żyją w Katolonii powinny być naszymi głównymi priorytetami”. Tylko w klimacie zgody, dialogu i troski o wspólne dobro jest możliwe znalezienie “sprawiedliwego rozwiązania wobec zaistniałej sytuacji”.

W tej trudnej chwili, w jakiej znajduje się Katalonia “Kościół katolicki powinien być elementem spójności społecznej, instytucją, która szuka i promuje drogi dobrej woli, nadziei i pokoju, drogi jedności, a nie konfrontacji”.
 

11 września 2018, 15:30