Cerca

Vatican News
Arcybiskup stołecznej Duali Samuel Kleda Arcybiskup stołecznej Duali Samuel Kleda 

Biskupi o rozwiązaniu kryzysu politycznego w Kamerunie

Biskupi Kamerunu wezwali wiernych oraz wszystkich mieszkańców do głębokiego przemyślenia kryteriów wyboru przyszłego prezydenta kraju. Kamerun pogrążony jest w politycznym chaosie związanym z narastaniem ideologii separatystycznej dążącej do podzielenia tego kraju na część angielsko- i francuskojęzyczną.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Arcybiskup stołecznej Duali, Samuel Kleda wspomina o konieczności rzeczywistego dążenia do przezwyciężenia problemu korupcji, zaniku poczucia dobra wspólnego, nierówności społecznych oraz bezrobocia wśród młodych. Wskazuje na konieczność zdecydowanego przeciwstawienia się siejącemu grozę islamistycznemu ugrupowaniu Boko Haram oraz podjęcia wyzwań związanych z reformą systemu prawnego, zdrowotnego, edukacyjnego oraz poprawy infrastruktury.

Episkopat Kamerunu przypomina, że Kościół w swoim nauczaniu społecznym dystansuje się od wskazywania konkretnych partii i kandydatów w wyborach na różnych szczeblach. Może jednak i powinien przypominać kryteria jakimi powinni kierować się ludzie wierzący przy podejmowaniu decyzji politycznych. Jednym z nich jest rzeczywista gotowość rozwiązywania nabrzmiałych problemów społecznych. Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich oraz liderzy muzułmańscy w Kamerunie wzywają do porozumienia, które położyłby kres konfliktowi, jaki powstał w 2016 roku w wyniku poczucia marginalizacji w systemie prawnym i edukacyjnym anglojęzycznej części kraju ze strony sytemu francuskojęzycznego. Istnieje silne napięcie pomiędzy rządem, a ruchem separatystycznym dążącym wręcz do oddzielenia się od pozostałej części kraju. W obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich biskupi i przywódcy islamscy Kamerunu wzywają do poparcia kandydatów gotowych zapewnić integralność terytorialną kraju.
 

30 sierpnia 2018, 15:34