Vatican News
Kolegium św. Patryka w Maynooth w Irlandii, gdzie miał miejsce kongres uniwersytetów katolickich Kolegium św. Patryka w Maynooth w Irlandii, gdzie miał miejsce kongres uniwersytetów katolickich 

Irlandia: zakończył się kongres uniwersytetów katolickich

W Maynooth w Irlandii zakończył się XXVI Kongres Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich IFCU. W czasie pięciodniowych obrad podsumowano działania organizacji przez ostatnie trzy lata w kontekście zmieniającej się sytuacji politycznej w świecie oraz nowych wyzwań, które stoją dziś przed katolickimi uczelniami. Wybrano także na kolejną kadencję zarząd tej organizacji.

Leszek Gęsiak SJ - Irlandia

„Nową przewodniczącą federacji została prof. Isabel Capeloa Gil, rektor Uniwersytetu Katolickiego Portugalii. Postawiono przed nią trudne zadanie nadania nowego wymiaru tej organizacji, który wyznaczył Kongres. Chodzi przede wszystkim o solidarność i wzajemne wsparcie w badaniach naukowych i dydaktyce pośród często odmiennych w swej specyfice uniwersytetów. Drugim kierunkiem będzie podkreślenie tożsamości katolickiej każdej ze zrzeszonych w federacji wyższej uczelni. W czasie obrad przedstawiono wiele potrzeb, są one jednak bardzo zróżnicowane i zależą często od kontekstu lokalnego. Prócz bowiem wielkich, bogatych i renomowanych uniwersytetów katolickich są wciąż niestety i takie, które nie mają dostępu do energii elektrycznej i internetu, albo też próbują przetrwać w sytuacji wojny i innych zagrożeń. Polska była reprezentowana przez dwie uczelnie krakowskie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz jezuicką Akademię Ignatianum. Kolejny kongres federacji odbędzie się za trzy lata w prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe Boston College w USA.“

Relacja ks. Leszka Gęsiaka SJ

 

 

27 lipca 2018, 16:43