Vatican News
Ks. Antoni Słomkowski, pierwszy powojenny rektor KUL Ks. Antoni Słomkowski, pierwszy powojenny rektor KUL 

Warszawa: rehabilitacja rektora KUL ks. prof. Słomkowskiego - konferencja w IPN

Okolicznościom oczyszczenia z komunistycznych zarzutów i sądowej rehabilitacji po latach ks. prof. Antoniego Słomkowskiego, pierwszego powojennego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęcona była konferencja zorganizowana dziś w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” w Warszawie.

Rafał Łączny - KAI Warszawa

Nasze środowisko nigdy nie miało wątpliwości, że jest on niewinny - podkreślił na spotkaniu obecny rektor lubelskiej uczelni ks. prof. Antoni Dębiński.

„Ksiądz Antoni Słomkowski został skazany i był w więzieniu przez trzy lata, z tytułu posiadania dewiz i obrotu dewizami. Przyczyną była jego postawa, to znaczy nie dopuścił do tego, aby na KUL-u nauka odbywała się pod kontrolą, nieautonomicznie, a po drugie nie chciał się zgodzić na zainstalowanie na uczelni młodzieżowych przybudówek partyjnych, czyli organizacji młodzieżowych, i w związku z tym został oskarżony i skazany” - powiedział ks. prof. Antoni Dębiński.

Postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczeń sądowych z lat 50. ub. wieku wobec ks. Słomkowskiego wydał 28 marca Sąd Okręgowy w Warszawie.

07 maja 2018, 16:05