Szukaj

Vatican News

Zadanie najdonioślejsze

Zadaniem najdonioślejszym dla Kościoła i państwa nazywał kard. Stefan Wyszyński wychowanie dzieci przez rodziców. Wielokrotnie w swoich kazaniach apelował o stworzenie rodzinom godnych warunków do jego wypełniania. Podkreślał, że brak wkładu wychowawczego rodziny udaremnia pracę Kościoła, państwa, a nawet szkoły. Walczył o godność kobiety i matki w środkach społecznego przekazu.

„Należy stworzyć odpowiednią atmosferę, która by podniosła autorytet ojca i matki w rodzinie i poprawiła warunki, w jakich mają oni wypełnić to zadanie najdonioślejsze dla rodziny, dla Kościoła, dla narodu i państwa. Dziś ogromny wpływ mają środki społecznego przekazu, tzn. prasa, radio, film, telewizja. Niestety nie brak w filmach obrazów niewłaściwych, gdy chodzi o ocenę godności kobiety. Jednym z pierwszych zadań żeby poprawić sytuację polskiej rodziny jest obrona autorytetu kobiety w ogóle, a matki w szczególności, poprawienie jej warunków ekonomicznych, żeby nie musiała pracować nieobecna w domu całymi godzinami, podczas gdy dzieci wychowuje nie wiadomo kto” – apelował Prymas Tysiąclecia.

17 sierpnia 2021