Szukaj

Vatican News

Wy jesteście Kościołem

W czasie kazania wygłoszonego na Jasnej Górze w 1971 r. kard. Stefan Wyszyński przypomniał, że Kościół, to nie tylko biskupi i księża, ale wszyscy wierni stanowiący Ciało Chrystusa. Apelował do świeckich o podjęcie odpowiedzialności za tę wspólnotę.

„Trzeba nie tylko wiernej służby w niedziele i święta. Nie wystarczy przyjść pomodlić się i pójść do swoich spraw, a o resztę niech się troszczy ksiądz w parafii i biskup w katedrze. Nie, to wy się macie troszczy, wy macie czuwać, to wy jesteście Kościołem Bożym. To wy jesteście odpowiedzialni za cały Kościół i macie przy tym Kościele stać także w trudnych sytuacjach, podobnie jak w tragicznej sytuacji stała pod krzyżem Matka Jezusa i nie odeszła aż doczekała się Jego zmartwychwstania. Tak ma być i z nami. Nie można zrażać się trudnościami i przeciwnościami” – apelował Prymas Tysiąclecia.

13 sierpnia 2021