Szukaj

Vatican News

Stop ateizacji

Kard. Stefan Wyszyński uczył, że jedności w ojczyźnie nie zapewni władza, wojsko, czy organizacje społeczne. Nie zagwarantują jej także oczekiwane zdobycze ekonomiczne. Jego zdaniem mocą narodu polskiego jest duch chrześcijański przenikający ludzkie serca i sumienia. Dlatego żądał zaprzestania agitacji ateistycznej i zapewnienia wolności myśli i religii dla wszystkich Polaków.

„Państwo nie może być ateistyczne, bo do państwa nie należy regulowanie spraw religii, przekonań i ludzkich sumień. Dlatego też oczekujemy, że władze przestaną faworyzować i finansować propagandę ateistyczną, że zgodnie z zobowiązaniami, które są zawarte w konstytucji i dokumentach publicznych, pozostawiona będzie całkowita wolność i pełny szacunek dla przekonań religijnych” – apelował Prymas Tysiąclecia.

12 sierpnia 2021