Szukaj

Ratunek w Ewangelii

Prymas Polski, abp Wojciech Polak, w liście przygotowującym do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, nazywa go „świadkiem Ewangelii”, nauczycielem „wierności w trwaniu przy krzyżu, przebaczenia i szacunku dla każdego człowieka”. Prymas Tysiąclecia wierzył głęboko, że Ewangelia i Chrystusowy Krzyż mają moc ocalenia ludzkości przed zagrożeniami, które odsłonił wiek XX.

„Musimy czuwać nad tym, żeby ani jedno dzieciątko w Polsce, nie pozostało bez nauki religii. Współcześnie coraz wyraziściej się rozumie, że ludzkości nie da się uratować bez Ewangelii, bez Krzyża Chrystusowego i bez pracy Kościoła. Nie da się uratować, a mamy obowiązek ratować Ziemię, ojczyznę, naród, rodziny i każde dzieciątko w tych rodzinach. To wszystko wymaga wielkiej miłości” – mówił kard. Wyszyński.

20 sierpnia 2021