Szukaj

Vatican News

Dowartościować rodzinę

W kazaniu wygłoszonym w parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca w Warszawie 19 marca 1973 r. kard. Wyszyński mówił o rodzinie i wychowaniu. Przypomniał, że rodzina ma w społeczeństwie uprzywilejowane miejsce i jest wielkim darem Boga. Również dla niego rodzina była fundamentem wiary i „pierwszym seminarium”.

„Pragnęlibyśmy, aby stworzono rodzinie taką atmosferę, która przyczyniłaby się do podniesienia autorytetu ojca i matki oraz poprawiła warunki, w jakich mają oni wypełniać swoje niezwykle ważne zadania dla Kościoła, narodu i państwa”.

05 sierpnia 2021