Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Zachowuj przykazania

         Dzisiaj prezentujemy fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku Aeroklubu w Elblągu 6 czerwca 1999 r. Ojciec Święty zaznaczył, że rozważanie miłości Bożej domaga się od człowieka odpowiedzi. „Nie zostaliśmy wezwani tylko do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale do uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: jeżeli mnie miłujcie, będziecie zachowywać moje przykazania. Stawia przed nami wezwanie, a zarazem warunek – chcesz mnie miłować przestrzegaj przykazań, prawa Bożego, chodź ścieżkami, które ja ci wskazałem przykładem mojego życia” - powiedział Jan Paweł II.

23 maja 2020