Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej we Wrocławiu w Hali Ludowej 31 maja 1997 r. Papież podczas nabożeństwa ekumenicznego przypomniał o wezwaniu Chrystusa do jedności chrześcijan. Zaznaczył, że nie wystarczy tolerancja i akceptacja – potrzebujemy jedności w Chrystusie. „Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu. Chrześcijanom żyjącym w społecznościach, gdzie wielu ludzi tragicznie doświadcza zewnętrznych i wewnętrznych podziałów, potrzeba tej ustawicznie pogłębianej świadomości wspaniałego daru pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Tylko w ten sposób oni sami mogą stawać się krzewicielami pojednania wśród tych, którzy tęsknią za pojednaniem z Bogiem, wnosząc wkład również w pojednanie między Kościołami i Wspólnotami, które z kolei jest drogą i zachętą do pojednania między narodami” – powiedział Jan Paweł II. 

25 kwietnia 2020