Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Być człowiekiem sumienia

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Skoczowie na wzgórzu Kaplicówka 22 maja 1995 r. Ojciec Święty przypomnia, co to znaczy być człowiekiem sumienia. „Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło w myśl słów św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!» (Rz 12,21)” – mówił Jan Paweł II.

22 kwietnia 2020