Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Odnaleźć sens życia

Prezentujemy fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej przed jasnogórskim szczytem 15 sierpnia 1991 r. Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży i przypomniał, że to właśnie na młodych stawia Straty Kontynent w budowaniu „wspólnego domu”. „Dla dobra przyszłych pokoleń konieczne jest, by nowa Europa oparła się na fundamencie tych wartości duchowych, które stanowią sam wewnętrzny rdzeń jej tradycji kulturalnej. (...) W krajach Europy Zachodniej wielu młodych ludzi zatraciło motywy, dla których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest zjawisko uciekania się do narkotyków. Brak zainteresowania polityką zdradza u wielu poczucie bezsilności w walce o dobro. Do tych braci i sióstr jesteście posłani wy, jako zwiastunowie Dobrej Nowiny o zbawieniu” – powiedział Jan Paweł II.

17 kwietnia 2020