Szukaj

Audiencja generalna 25..01.'23 r. Audiencja generalna 25..01.'23 r.  (Vatican Media)

Papież do Polaków: otwórzmy się na mądrość pochodzącą od Boga

W pozdrowieniach do pielgrzymów Papież przypomniał, że dzisiaj kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcił obecnych, aby każdy w swoim życiu troszczył się o jedność, co jest zobowiązaniem wynikającym z chrztu. Franciszek wezwał również do modlitwy i ofiar w intencji jedności wszystkich wierzących w Chrystusa.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Do Polaków Ojciec Święty powiedział.

Papież – słuchajmy i medytujmy Słowo Boże

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W minioną niedzielę obchodziliśmy «Niedzielę Słowa Bożego». Jako uczniowie Jezusa mamy przywilej i obowiązek słuchać i medytować słowo Boże, zawarte w Piśmie świętym – podkreślił Papież. - Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, znajdziemy, otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości, pokoju i wzajemnego braterstwa. Z serca wam błogosławię.“

25 stycznia 2023, 10:41