Szukaj

Papież: nie tylko przyjmujmy migrantów, ale integrujmy ich Papież: nie tylko przyjmujmy migrantów, ale integrujmy ich  (Vatican Media)

Papież: nie tylko przyjmujmy migrantów, ale integrujmy ich

Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników konferencji na temat migrantów i edukacji, która odbywa się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Franciszek zaznaczył potrzebę podobnych wydarzeń i prowadzenia refleksji nad życiem osób z różnych powodów porzucających kraje swojego pochodzenia. Równocześnie podkreślił, jak ważne jest wsłuchiwanie się w doświadczenia tych ludzi.

Vatican News

Papież zaproponował refleksję nad trzema sferami kompetencji uczestników konferencji, które mają znaczenie co do fenomenu migracji. Pierwsza to badania – należy usilnie szukać sposobów do zapewnienia wszystkim dostatecznych warunków i praw, aby nie musieli zmieniać miejsca zamieszkania. Ponadto niezbędne są wysiłki w sferze nauczania, gdzie często należy położyć większy nacisk na dostępność oferty edukacyjnej dla migrantów czy uchodźców oraz lepiej dostosować te propozycje do ich potrzeb. Wreszcie potrzeba także społecznej promocji, która pozwoli lepiej zintegrować przybyszów w nowych społeczeństwach. Zaangażowanie w tych trzech sferach pomoże placówkom naukowym faktycznie budować lepsze jutro.

Papież: migrantów należy przyjmować, towarzyszyć im, promować i integrować

„Szkoła i uniwersytet to uprzywilejowane miejsca nie tylko nauczania, ale także spotkania oraz integracji. «Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować razem większe ‘my’. We wzajemnej otwartości powstają przestrzenie do owocnego zestawienia różnych wizji i tradycji, które otwierają umysł na nowe perspektywy» (Orędzie Ojca Świętego na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 25 września 2022 r.) – powiedział Papież. – Drodzy przyjaciele, dzieło, które rozwijacie w tych wielkich sferach – badań, nauczania oraz promocji społecznej – znajduje swoje koordynaty w czterech słowach streszczających w sobie wysiłek Kościoła wobec migrantów i uchodźców: przyjmować, chronić i towarzyszyć, promować oraz integrować. Wszystkie instytucje edukacyjne są wezwane, aby stanowić miejsce przyjmowania, chronienia lub towarzyszenia, promowania, a także integrowania wszystkich bez wykluczenia kogokolwiek.“

29 września 2022, 13:25