Szukaj

Papież Franciszek podczas Mszy z kardynałami na zakończenie nadzwyczajnego konsystorza Papież Franciszek podczas Mszy z kardynałami na zakończenie nadzwyczajnego konsystorza 

Papież: zachwyćmy się Bożym planem i kochajmy Kościół

Podczas Mszy z kardynałami na zakończenie nadzwyczajnego konsystorza, sprawowanej w Bazylice Watykańskiej, Papież nawiązał do czytań mszalnych z formularza „za Kościół” przedstawiających podwójne zadziwienie: Apostoła Pawła w obliczu Bożego planu zbawienia i uczniów, podczas spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, wysyłających ich na misję. Z tego zadziwienia należy wyjść bardziej uzdolnionymi do „głoszenia cudów Pana wśród wszystkich narodów”.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Franciszek zwrócił uwagę, że w Chrystusie wszyscy zostaliśmy pobłogosławieni i dzięki działaniu Ducha Świętego przeznaczeni, aby żyć na chwałę Boga. Zachwyt Bożym planem zbawienia przechodzi jeszcze w inny zachwyt, który ma swoje źródło w tym, że zostajemy w niego włączeni. Nie przestaje nas zadziwiać niezgłębiona Boża decyzja o ewangelizacji świata, która rozpoczęła się od małej grupy uczniów. Dzisiaj to wezwanie kierowane jest do współczesnych. To zadziwienie zawsze powinno pozostać żywe w uczniach Chrystusa, aby nie ulegli pokusie poczucia się zbyt pewnie, „na wysokości zadania” i nie karmili się fałszywym bezpieczeństwem bycia wysoko w hierarchii.

Papież: pełni zadziwienia nieśmy Chrystusa światu

„Słowo Boże budzi dziś w nas zadziwienie bycia w Kościele, bycia Kościołem! I to właśnie stanowi o atrakcyjności wspólnoty wierzących, najpierw dla nich samych, a potem dla wszystkich: podwójna tajemnica bycia błogosławionymi w Chrystusie i pójścia z Chrystusem w świat – podkreślił Papież. Takie zadziwienie nie maleje w nas wraz z upływem lat, nie zmienia się wraz ze wzrostem naszych obowiązków w Kościele. Dzięki Bogu nie. Rośnie w siłę, pogłębia się. Jestem pewien, że dotyczy to także was, drodzy bracia, którzy niedawno staliście się członkami Kolegium Kardynalskiego.“

Ojciec Święty przypomniał następnie postać papieża, św. Pawła VI, który przekazał wierzącym miłość do Kościoła wyrażającą się przede wszystkim we wdzięczności wobec jego tajemnicy, dopuszczenia do niej i bycia za nią współodpowiedzialnymi.

Papież: służmy z pasją misji Kościoła

„To, drodzy bracia i siostry, jest sługa Kościoła: ten, który umie zachwycić się Bożym planem i który w tym duchu z pasją kocha Kościół, gotów służyć jego misji, tam gdzie i tak, jak chce Duch Święty. Taki był - widzimy to w jego Listach - św. Paweł Apostoł: dynamizmowi apostolskiemu i trosce o wspólnoty zawsze u niego towarzyszyło, a wręcz poprzedzało, pełne wdzięcznego podziwu błogosławieństwo: «Niech będzie błogosławiony Bóg...». Oby tak było również w naszym przypadku! – zaznaczył Papież. Oby tak było dla każdego z was, drodzy bracia kardynałowie! Niech wstawiennictwo Maryi Dziewicy, Matki Kościoła, wyjedna nam tę łaskę.“

30 sierpnia 2022, 19:26