Szukaj

Kolejny krok na drodze decentralizacji władzy w Kościele Kolejny krok na drodze decentralizacji władzy w Kościele 

Kolejny krok na drodze decentralizacji władzy w Kościele

Papież Franciszek dokonał kolejnego kroku prawnego na drodze reformy Kurii Rzymskiej przekazując część kompetencji do Kościołów lokalnych. Jest to wynik jego dążenia do decentralizacji władzy, wdrażanego w życie od początku pontyfikatu.

Vatican News

Listem apostolskim w formie „Motu proprio” Ojciec Święty przekazał Kościołom lokalnym pewne kompetencje, które zmodyfikowały część dotychczasowych norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. W praktyce oznacza to m.in., że powołanie do życia seminarium międzydiecezjalnego nie będzie już wymagało zgody Stolicy Apostolskiej, która teraz tylko taką decyzję potwierdzi. Mówi bp Marco Mellino, sekretarz Rady Kardynałów wspierającej Papieża Franciszka w reformie Kurii Rzymskiej.

Celem jest większa odpowiedzialność i szybkość reagowania na bieżące problemy

„Jest to wyraz zdrowej decentralizacji, o której Franciszek pisze w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Celem zmian jest docenienie w Kościele dynamizmu bliskości, nic nie ujmując jednocześnie komunii hierarchicznej – mówi papieskiej rozgłośni bp Mellino. – Motywy, które kierują tym dokumentem są głęboko duszpasterskie, co podkreśla tekst Motu proprio. Biorąc pod uwagę kulturę eklezjalną i mentalność jurydyczną każdego z kodeksów, pewne kompetencje, które do tej pory należały do Stolicy Apostolskiej, czyli były realizowane przez centralne struktury Kościoła, teraz zostają zdecentralizowane, czyli przekazane lokalnym biskupom, konferencjom episkopatów oraz przełożonym zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego. Celem jest pogłębienie kolegialności i odpowiedzialności duszpasterskiej, łącząc to z zasadą większej skuteczności i szybszego reagowania na bieżące problemy. Zmiany wprowadzone przez Motu proprio jeszcze mocniej odzwierciedlają powszechność Kościoła, który dostrzega istniejące w nim różnice, jednak bez ich homologacji. Gwarantem jedności jest posługa biskupa Rzymu.“

15 lutego 2022, 12:00